Kỳ vọng dư nợ tín dụng tăng 4,4% trong quý III/2023

Tuấn Thủy

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng 4,4% trong quý III/2023 và tăng 12,5% trong năm 2023, theo Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Các TCTD kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt 12,5% năm 2023, trong khi mục tiêu của NHNN là 14%.
Các TCTD kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt 12,5% năm 2023, trong khi mục tiêu của NHNN là 14%.

Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố một số kết quả chính của Cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2023 tại toàn bộ các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (tỷ lệ trả lời đạt 97%).

Theo Kết quả điều tra, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý II/2023 tiếp tục ”cải thiện” chậm hơn đáng kể so với quý I/2023. Lợi nhuận trước thuế có tăng trưởng nhẹ nhưng thấp hơn so với mức kỳ vọng. Do đó, các TCTD điều chỉnh thu hẹp đáng kể kỳ vọng về tình hình kinh doanh và lợi nhuận trong thời gian tới.

Hầu hết các TCTD đặt kỳ vọng, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ tăng 4,4% trong quý III/2023 và tăng 12,5% trong năm 2023, điều chỉnh giảm 0,6 điểm phần trăm so với mức dự báo 13,7% tại kỳ điều tra trước.

Tuy nhiên, huy động vốn toàn hệ thống trong quý III/2023 sẽ tăng bình quân 3,2% và có thể tăng 10,6% trong năm 2023, được điều chỉnh tăng nhẹ so với mức kỳ vọng 9,2% tại kỳ điều tra trước. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng có biểu hiện “tăng nhẹ” trong quý II/2023 nhưng được kỳ vọng giảm trong quý III/2023.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng quý II/2023 tiếp tục duy trì ở trạng thái “tốt” và dồi dào hơn so với quý trước. Dự báo, tình hình thanh khoản thời gian tới, các TCTD cho rằng, thanh khoản sẽ tiếp tục dồi dào trong quý III/2023 và cả năm 2023 so với năm 2022.

Trong khi dư địa tăng trưởng tín dụng còn nhiều, thanh khoản tốt, nhu cầu vay vốn, theo đánh giá của các TCTD, vẫn ở mức thấp. Đồng thời, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong quý II/2023 có cải thiện nhưng vẫn thấp hơn so với nhận định và kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Về lãi suất, tại kỳ điều tra đầu tháng 6/2023, trước khi NHNN công bố quyết định giảm thêm 0,5% các mức lãi suất điều hành lần thứ 4 vào ngày 16/6/2023, các TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống sẽ giảm thêm 0,3-0,4% trong quý III/2023 và giảm tương ứng 0,8-0,9% trong cả năm 2023.

Trong quý II/2023, các TCTD tiếp tục đánh giá các nhân tố nội tại và khách quan có cải thiện so với quý trước. Khác với kỳ điều tra trước, ở kỳ điều tra này, nhân tố khách quan là chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN và nhân tố chủ quan - Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị, được các TCTD đánh giá là hai nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị trong quý II/2023 và dự kiến trong cả năm 2023.

Trong khi đó, sự cạnh tranh từ các TCTD khác tiếp tục được đánh giá là nhân tố có thể tác động tiêu cực nhất tới tình hình kinh doanh của TCTD trong quý II/2023 và dự kiến cả năm 2023.