Lào Cai đột phá trong phát triển nông nghiệp

PV.

(Tài chính) Là địa phương có diện tích núi đồi cao, sản xuất nông nghiệp luộn gặp phải khó khăn do điều kiện tự nhiên không thuận lơi, tuy nhiên không vì thế mà kinh tế nông nghiệp của Lào Cai dẫm chân tại chỗ. Khắc phục những khó khăn, Lào Cai phát triển nông nghiệp bằng những khâu đột phá mang đặc thù riêng tại địa phương mình...


Thực tế phát triển kinh tế nông nghiệp tại Lào Cai trong những năm qua luôn phải đối mặt với những tồn tại là hiện năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi còn thấp, thị trường tiêu thụ chưa tốt, các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực còn ít, quy mô nhỏ.

Để khắc phục khó khăn, tận dụng những lợi thế vốn có tại địa phương, trong năm 2014 Lào Cai đã thực hiện phát triển nông nghiệp thông qua 3 khâu đột phá. Cụ thể là đột phá trong: Canh tác trên đất dốc, sản xuất giống và giúp bà con nông dân nâng cao kỹ thuật trong sản xuất.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2014 gặp nhiều khó khăn do thời tiết, tuy nhiên kết quả sản xuất vẫn đạt mức khá, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 266.050 tấn. Việc sản xuất lúa chất lượng cao tiếp tục có bước tiến khá, chủ trương liên kết “4 nhà” ngày càng bền vững hơn.

Trong năm 2014, sản xuất tăng vụ toàn tỉnh đạt 14 nghìn ha, trong đó mức tăng diện tích cây vụ xuân, vụ đông đạt khá cao so với kế hoạch. Chương trình phát triển cây chè, dự án trồng cây ăn quả có quy mô, chất lượng ngày càng tăng lên.

Tình hình chăn nuôi, phát triển thủy sản tương đối ổn định, nổi bật trong đó là các dự án sản xuất cá giống, cá nước lạnh, nuôi trâu tại Bảo Yên, nâng cao năng lực sản xuất các trang trại gắn với bảo vệ môi trường nông thôn, tiêu thụ sản phẩm.

Sản xuất lâm nghiệp tuy gặp khó khăn về thời tiết nhưng kế hoạch trồng rừng vẫn đảm bảo về diện tích và thời vụ, các phong trào trồng cây xanh, cây lâm nghiệp phân tán, trồng rừng sản xuất đạt kết quả khá.

Cũng trong năm 2014, các hoạt động khác của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn như công tác dịch vụ, phục vụ sản xuất, nghiên cứu, khuyến nông, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản có nhiều đổi mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực nông thôn, hạ tầng nông thôn tiếp tục được cải thiện, đời sống của người dân được nâng lên.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 là rà soát lại các chỉ tiêu về sản xuất, trước mắt là đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm trên thị trường, đảm bảo không có sốt giá, găm hàng tiêu dùng. Trong sản xuất, cần có sự tập trung cho các sản phẩm chủ lực, chiếm lĩnh thị trường tốt, xây dựng những chương trình, dự án rõ nét. Để thực hiện thành công, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần coi công tác nghiên cứu khoa học là khâu đột phá.

Năm 2015, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; chuyển dịch nhanh cơ cấu nội ngành theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Ngành nông nghiệp và PTNT cũng sẽ tích cực thực hiện kế hoạch hành động đối với Đề án tái cơ cấu ngành.

Về định hướng cụ thể, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề ra các nhóm nhiệm vụ cụ thể như: khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản; xây dựng cánh đồng lớn; ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển; phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát chất lượng giống…