Lập 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra bồi thường tại các tỉnh miền Trung

PV.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đôn đốc các tỉnh áp giá cho các đối tượng được bổ sung định mức và trình phê duyệt tổng mức thiệt hại, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của 4 tỉnh trong tháng 4/2017.

Nhằm đảm bảo mục tiêu đã đề ra của công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội cho bà con 4 tỉnh miền Trung đạt hiệu quả, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, UBND 4 tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là các tỉnh, nhất là Hà Tĩnh, cần tập trung hoàn thành chi trả số kinh phí đã được Bộ Tài chính cấp trong tháng 3/2017, đảm bảo theo đúng đối tượng, phạm vi quy định tại Quyết định 1880/QĐ-TTg và Quyết định 12/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng, không đề xuất mở rộng đối tượng, phạm vi; phấn đấu đến hết tháng 6/2017 hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp tổ chức 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại 4 tỉnh do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn, thực hiện từ nay tới trước 10/4/2017.

Các đoàn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại 4 tỉnh, đồng thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc của các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.