Lập đoàn kiểm tra thu phí đường bộ tại các trạm đăng kiểm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Đoàn sẽ kiểm tra công tác tổ chức, quản lý thu phí năm 2015 và thực hiện kế hoạch thu phí năm 2016; công tác thu, quản lý theo dõi về nộp phí, hoàn trả, miễn, giảm phí; công tác quản lý tem thu phí sử dụng đường bộ...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương (TW) mới ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức, quản lý thu phí sử dụng đường bộ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.

Đoàn kiểm tra sẽ do lãnh đạo Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ TW làm trưởng đoàn. Thành viên là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam; đại diện Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính); đại diện Vụ Tài chính (Bộ GTVT); chuyên viên Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ TW; chuyên viên Cục Đăng kiểm Việt Nam - Thành viên và đại diện Sở GTVT quản lý đơn vị đăng kiểm trên địa bàn kiểm tra.

Đoàn sẽ kiểm tra công tác tổ chức, quản lý thu phí năm 2015 và thực hiện kế hoạch thu phí năm 2016; công tác thu, quản lý theo dõi về nộp phí, hoàn trả, miễn, giảm phí; công tác quản lý tem thu phí sử dụng đường bộ; thu phí hộ của ngân hàng, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách thu phí.

Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vào ngày 10/5 vừa qua, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, để Quỹ Bảo trì đường bộ hoạt động tốt hơn thì phải đặt tính minh bạch trong thu, chi Quỹ. Đừng để người dân đóng phí mà không biết phí rơi vào đâu, nằm ở chỗ nào?

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác thu, nộp và sử dụng phí bảo trì đường bộ đồng thời tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương về chương trình tổ chức tổng kết 3 năm hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ xem có vấn đề gì vướng mắc, cách thức triển khai ra sao, dùng quỹ như thế nào?./.