Lập Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ

Theo Mạnh Chung(VnEconomy)

Ngày 23/11, Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VASMIE) đã chính thức được thành lập.

Đây là tổ chức phi chính phủ, với sự tham gia tự nguyện của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất, kinh doanh của ngành công nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Ông Phạm Ngọc Hân, Phó trưởng ban Thành lập VASMIE cho biết, hiện Việt Nam có gần 1.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, với 25 ngành nghề, hàng năm giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, đóng góp 22,5% vào GDP của cả nước.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đa phần đều có qui mô nhỏ, yếu về vốn, công nghệ, trình độ quản lý, thường hoạt động đơn lẻ, tự phát, chưa tạo sự gắn kế để tạo ra sức mạnh tập thể.

Vì vậy, ông Hân hy vọng sự ra đời của VASMIE sẽ giúp khắc phục những hạn chế nói trên và phát huy những thế mạnh của khối các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.