Liên Bộ Tài chính - Công Thương chỉ đạo về giá xăng, dầu trong nước

Trang Trần

(Tài chính) Từ bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động ở mức cao cũng như diễn biến giá xăng dầu trong nước như hiện nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thông báo điều hành cụ thể giá xăng dầu trong nước.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thông báo điều hành cụ thể giá xăng dầu trong nước. Nguồn: internet
Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thông báo điều hành cụ thể giá xăng dầu trong nước. Nguồn: internet
Theo đó, thống nhất nguyên tắc điều hành giá xăng dầu trong nước theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, thực hiện đúng theo các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; điều hành giá xăng dầu theo xu hướng giá xăng, dầu thị trường của từng chủng loại xăng, dầu và theo phương châm chia sẻ lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp, cụ thể:

Một là, ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa.

Hai là, tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng như hiện hành (300 đồng/lít) góp phần giảm mức tăng giá (đáng lẽ phải tăng) của mặt hàng này.

Ba là, tiếp tục cắt giảm 50% lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng: xăng, dầu hỏa (tạm tính 150 đồng/lít trong giá cơ sở).

Bốn là, phần chênh lệch còn lại giữa giá bán lẻ và giá cơ sở sau khi điều chỉnh Quỹ Bình ổn giá và lợi nhuận định mức như trên, cho phép các doanh nghiệp được điều chỉnh tăng, giảm giá bán xăng, dầu trong nước tương ứng. Theo đó, đối với mặt hàng dầu madut sẽ điều chỉnh giảm giá bán tối thiểu 113 đồng/kg; đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen sẽ tăng giá tối đa từ là 71 - 189 đồng/lít tùy từng mặt hàng, trong đó:

Đối với mặt hàng xăng tăng tối đa: 189 đồng/lít;

Đối với mặt hàng dầu điêzen tăng tối đa: 71 đồng/lít

Riêng mặt hàng dầu hỏa: có mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành không lớn, trước mắt giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Liên Bộ Tài chính - Công thương cũng quy định rõ thời gian áp dụng điều hành giá xăng dầu trong nước, cụ thể:

Thứ nhất, ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá của mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa; điều chỉnh lợi nhuận định mức trong giá cơ sở với mặt hàng xăng, dầu hỏa áp dụng từ 12 giờ 00 phút ngày 19 tháng 3 năm 2014.

Thứ hai, thời điểm điều chỉnh tăng giá bán xăng, dầu điêzen do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không sớm hơn 12 giờ 00 phút ngày 19/3/2014.

Thứ ba, thời điểm điều chỉnh giảm giá bán dầu madut do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 12 giờ 00 phút ngày 19/3/2014.

Quy định điều hành giá xăng dầu này căn cứ theo tình hình giá xăng dầu thế giới cũng như tình hình kinh tế xã hội trong nước; căn cứ theo bình quân 30 ngày tính giá cơ sở của giá xăng dầu thế giới và văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, cụ thể:

Về tình hình thế giới, từ sau ngày điều hành 06/3/2014, giá xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm không rõ xu hướng, tuy nhiên giá xăng, dầu thành phẩm vẫn dao động ở mức cao. Bình quân 30 ngày từ ngày 17/02/2014 đến 18/3/2014 giá xăng dầu thế giới cụ thể như sau: giá xăng RON 92: 117,87 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 123,12 USD/thùng; dầu hỏa: 121,86 USD/thùng, dầu madut 180 cst: 608,72 USD/tấn.

Về tình hình trong nước, căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với

giá cơ sở theo quy định

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

24.510

25.164

-654

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.770

22.841

-71

3. Dầu hoả

22.630

22.800

-170

4. Dầu madút

18.710

18.597

+113