Lợi ích từ thanh toán tự động qua Kho bạc

Thùy Linh

Nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa quy trình thanh toán tự động cho các đơn vị giao dịch có mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN), dịch vụ thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản uỷ quyền của đơn vị sử dụng ngân sách đã được triển khai trên cả nước, từ giúp gia tăng thêm nhiều tiện ích cho các đơn vị giao dịch.

Dịch vụ thanh toán tự động góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN.
Dịch vụ thanh toán tự động góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN.
Lợi ích nhiều bên

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua KBNN, KBNN đã ban hành Quyết định số 2286/QĐ-KBNN ngày 21/4/2023 về Quy trình về thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS).

Đồng thời, KBNN cũng ký 2 thỏa thuận: giữa KBNN với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) về thanh toán tự động khoản chi điện, nước của ĐVSDNS; giữa KBNN với Tổng Công ty dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) về thanh toán tự động khoản chi cước dịch vụ viễn thông của ĐVSDNS. KBNN cũng thực hiện nâng cấp bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu (https://vst.mof.gov.vn) trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bổ sung thêm tiện ích cho ĐVSDNS và đáp ứng Quy trình thanh toán tự động điện, nước, viễn thông.

KBNN cho biết, thanh toán tự động chi điện, nước, dịch vụ viễn thông giúp gia tăng tiện ích trong thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho các ĐVSDNS thông qua việc KBNN trích nợ tài khoản để thanh toán các khoản phí trên cơ sở thỏa thuận với Tổng công ty Dịch vụ viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - nơi KBNN mở tài khoản thanh toán và văn bản ủy quyền thanh toán của ĐVSDNS.

Theo đó, thay vì hàng tháng, ĐVSDNS phải tự thực hiện thanh toán các khoản phí dịch vụ điện, nước, viễn thông thì nay chỉ phải ký văn bản ủy quyền thanh toán cho các đơn vị KBNN một lần duy nhất. Việc thanh toán chi phí dịch vụ hàng tháng sẽ được KBNN (đã nhận ủy quyền) tự động thanh toán hóa đơn theo thông báo của các nhà cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận.

Với việc thanh toán tự động này, định kỳ, nhà cung cấp dịch vụ gửi hóa đơn sử dụng dịch vụ phát sinh trong kỳ cho ĐVSDNS. Trên cơ sở hóa đơn nhận được, kế toán viên sẽ lập hồ sơ thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước gửi lên kế toán trưởng của đơn vị phê duyệt. Kế toán trưởng xử lý hồ sơ, tiến hành phê duyệt bằng chữ ký số và gửi lên chủ tài khoản đơn vị. Nếu chấp nhận, chủ tài khoản sẽ ký duyệt bằng chữ ký số và gửi đến KBNN qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Theo KBNN đánh giá, dịch vụ này góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN và mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Cụ thể: ngân sách nhà nước không phải chi trả phí thanh toán cho các ngân hàng; KBNN giảm được khối lượng công việc, giảm thiểu được thời gian xử lý các nghiệp vụ; các nhà cung cấp dịch vụ tiết kiệm được chi phí nhân lực, thời gian tổ chức thu tiền. Đặc biệt, các ĐVSDNS hàng tháng không phải lập, gửi chứng từ thanh toán các khoản dịch vụ điện, nước, viễn thông đến KBNN.

Giảm đáng kể lượng chứng từ

Thực hiện triển khai dịch vụ này, các KBNN trên cả nước đã có các các văn bản chỉ đạo để quán triệt công chức nghiên cứu học tập cũng như hướng dẫn đến các ĐVSDNS. Như tại Ninh Thuận, ngày 28/4/2023, KBNN Ninh Thuận đã ban hành văn bản số 380/KBNT- KTNN về việc triển khai thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS.

Theo đó, từ ngày 4/5/2023, trên Cổng trao đổi dữ liệu, các ĐVSDNS có thể thực hiện ủy quyền cho KBNN nơi giao dịch để thực hiện tự động trích tài khoản đối với các giao dịch thanh toán như: Khoản chi điện, nước; Khoản chi cước dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ điện thoại cố định trả sau, dịch vụ truy cập internet cố định hàng tháng trả sau và dịch vụ điện thoại di động trả sau đứng tên ĐVSDNS.

Các tài liệu về quy trình điện tử ủy quyền cho KBNN thanh toán các khoản chi dịch vụ điện, nước, viễn thông; tài liệu hướng dẫn sử dụng; danh mục nhà cung cấp dịch vụ… cũng đã được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử KBNN để các đơn vị có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu.

Hay như tại Nghệ An, ngày 10/5/2023, KBNN Nghệ An đã ban hành Công văn số 262/KBNT-KTNN về việc triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS. Cùng với đó, KBNN Nghệ An đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức nghiên cứu, học tập quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông vừa được KBNN ban hành; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các ĐVSDNS biết về việc triển khai thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông.

KBNN Nghệ An cũng hướng dẫn cài đặt tiện ích Cổng trao đổi dữ liệu thuộc hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN, cung cấp chức năng dành cho ĐVSDNS ủy quyền thanh toán dịch vụ cho KBNN và chức năng trao đổi dữ liệu với các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông qua internet…

Theo KBNN Nghệ An, bình quân 1 tháng, 1 ĐVSDNS phải lập 3 chứng từ gửi đến KBNN để thanh toán các dịch vụ điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước. Như vậy, sau khi triển khai thực hiện thanh toán tự động, KBNN Nghệ An sẽ giảm trên 10.000 chứng từ/tháng. Qua đó, sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVSDNS, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành các nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Có thể khẳng định, thông qua việc triển khai thanh toán tự động khoản chi dịch vụ điện, nước, viễn thông đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVSDNS. Từ đó hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành các nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thành của chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 số tháng 6/2023