Lựa chọn địa điểm đặt Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới

PV.

(Taichinh) - Đó là vấn đề đặt ra tại Hội thảo do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tổ chức vào ngày 25-26/3/2015 tại Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Việc lựa chọn địa điểm đặt Lò phản ứng hạt nhân mới đặt ra nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực tiếp triển khai.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia đến từ IAEA, Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga (ROSATOM) và các cán bộ khoa học, cán bộ quản lý của Việt Nam có liên quan đến dự án.

Hội thảo là cơ hội học tập kinh nghiệm quốc tế để Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện NLNTVN thực hiện lựa chọn địa điểm đặt Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhằm hiệu quả cao nhất của dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân. Việc lựa chọn địa điểm đặt Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới là vấn đề rất quan trọng mang tính quyết định đối với hiệu quả đầu tư, vận hành và khai thác công trình.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề như: kinh nghiệm xây dựng và khai thác lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 500 kW tại Đà Lạt, vai trò của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới 10-20 MW đối với ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam; khung pháp quy an toàn hạt nhân của IAEA và Việt Nam đối với địa điểm đặt lò nghiên cứu; tiêu chí và phương pháp luận đánh giá và lựa chọn địa điểm cùng tình hình công tác lựa chọn địa điểm thời gian qua.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân là dự án hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga nhằm hỗ trợ Chương trình điện hạt nhân của Việt Nam nói chung và dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 nói riêng, nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử phi điện lực và đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử.