Lượng tiền giả giảm mạnh trong quý I/2013

PV.

(Tài chính) Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, kho bạc Nhà nước quý I/2013 giảm 40,61% so với cùng kỳ năm 2012.

Phân biệt tiền giả đối với mệnh giá 200.000 đồng
Phân biệt tiền giả đối với mệnh giá 200.000 đồng

Theo đó, trong quý I/2013, lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước quý I/2013 giảm 40,61% so với cùng kỳ năm 2012; giảm 59,68% so với cùng kỳ năm 2011 và giảm 67,71% so với cùng kỳ năm 2010.

Điều này cho thấy nỗ lực của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống tiền giả, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của người dân và nền kinh tế cũng như hình ảnh của tiền đồng Việt Nam.

Qua theo dõi của cơ quan chức năng, hầu hết các loại tiền polymer giả đã xuất hiện trong lưu thông đến nay đều có thể nhận biết bằng tay và mắt thường qua kiểm tra các yếu tố bảo an dành cho công chúng, như hình bóng chìm, mực đổi màu, hình định vị, yếu tố hình ẩn (DOE)…

Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người sử dụng tiền nên tạo thói quen kiểm tra đồng tiền mỗi khi giao dịch tiền mặt.

Để nắm vững đặc điểm, kiểm tra nhận biết tiền giả, tiền thật, người dân có thể tham khảo thông tin về tiền Việt Nam tại website của Ngân hàng Nhà nước: http://www.sbv.gov.vn, mục Tiền Việt Nam.