Sáp nhập Công ty Tài chính Sông Đà vào Ngân hàng Quân đội

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chấp thuận cho sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Quyết định số 145/QĐ-NHNN, NHNN chấp thuận việc sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà vào MB; đồng thời thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động số 137/GP-NHNN ngày 23/5/2008 do NHNN cấp cho Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà.

MB có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, MB phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho MB. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà phải hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động số 137/GP-NHNN ngày 23/5/2008 do NHNN cấp cho Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà; thực hiện thủ tục xóa tên Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.