Mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân từ quý III/2016

PV.

Sự kiện được xã hội và người nộp thuế quan tâm chú ý là ngày 25/7/2016, Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành các quyết định triển khai mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại 8 quận, huyện mới của 3 TP. Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh để thực hiện từ quý III/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cục thuế 11 tỉnh, thành phố tiếp theo nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm để báo cáo Bộ Tài chính triển khai tại một số quận, huyện trên địa bàn từ quý IV năm 2016. Đây sẽ là cơ sở để ngành Thuế mở rộng và phấn đấu triển khai thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong cả nước vào cuối năm 2017.

Ngay từ khi triển khai thực hiện các giải pháp về quản lý thuế theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Tổng cục Thuế đã xác định, một trong những điểm mấu chốt phải thực hiện là điện tử hóa công tác kê khai, nộp thuế để mang lại sự thuận lợi tối ưu cho người nộp thuế.

Trong đó, với đặc thù nộp thuế theo phương pháp khoán trên doanh số, nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách không nhiều nhưng lại có số lượng chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số người nộp thuế trên cả nước, việc điện tử hóa công tác thu nộp thuế cho các hộ, cá nhân kinh doanh cần được nhanh chóng triển khai để vừa tiết giảm thời gian, chi phí, công sức cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, vừa nâng cao hiệu quả quản lý thuế theo xu hướng ngày càng chuyên nghiệp.

Trên cơ sở sự đăng ký tham gia của 3 đối tác là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông quân đội, sau khi đối chiếu thỏa mãn các tiêu chuẩn cần có về cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin và nguồn nhân lực, từ ngày 1/1/2016, việc ủy nhiệm thu đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đã được triển khai thí điểm tại 8 quận, huyện của 3 TP lớn gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Do đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung công việc, cách thức trao đổi, phối hợp nên đến nay qua 7 tháng triển khai, việc ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh đã đạt những kết quả bước đầu rất khả quan. Cụ thể, đã có hơn 79.000 cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu với số thuế thu về NSNN khoảng 230 tỷ đồng.

Quan trọng hơn là với hình thức ủy nhiệm thu, các hộ, cá nhân kinh doanh đã có thêm sự lựa chọn về cách thức nộp thuế với thời gian và không gian phù hợp với đặc thù, tính chất công việc kinh doanh của mình. Đặc biệt, bằng việc giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, hình thức ủy nhiệm thu thuế qua bên thứ ba còn phòng tránh được các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn cả đối với hộ kinh doanh và cơ quan thuế.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và kinh nghiệm đã có kiểm chứng, ngày 25/7/2016 Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành các quyết định triển khai mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại 8 quận, huyện mới của ba TP. Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh để thực hiện từ quý III/2016.