Một cá nhân bị phạt 120 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai

PV.

Vì có hành vi vi phạm hành chính không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật, một cá nhân đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 125 triệu đồng cùng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 149/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Theo Quyết định xử phạt, bà Bùi Thị Xuân đã có hành vi vi phạm hành chính không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 05/4/2021, bà Xuân đã thực hiện giao dịch mua 3.185.000 cổ phiếu SVN của Công ty cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 2.365.000 cổ phiếu SVN lên 5.550.000 cổ phiếu SVN (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 11,26% lên 26,43% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam). Tuy nhiên, bà Bùi Thị Xuân đã không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Với hành vi vi phạm này, bà Bùi Thị Xuân đã bị xử phạt với tiền 125 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Xuân còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, theo quy định tại điểm c Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.