Tỉnh Bến Tre:

Một số giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Theo Cẩm Trúc/ Báo Đồng Khởi

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre cơ bản đã được kiểm soát, tỉnh Bến Tre vẫn đang tập trung giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ để tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước đã được khôi phục.

Hỗ ttrợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Ảnh: Cẩm Trúc.
Hỗ ttrợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Ảnh: Cẩm Trúc.

Sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn, Tỉnh đã ban hành Công văn số 6827 ngày 18/10/2021, về việc quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn đang ở cấp độ 2, áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 19/10/2021 cho đến khi có quy định mới; theo đó, một số lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại.

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước đã được khôi phục, khoảng 80% doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới; 100% doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đã hoạt động trở lại, giải quyết nhu cầu cấp thiết về lao động cho địa phương.

Đối với các doanh nghiệp bên ngoài khu công nghiệp thì còn một số ít doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” đến hết tháng 10/2021 để đảm bảo an toàn cho người lao động, người thân và doanh nghiệp.

Tình hình thị trường ổn định, giá cả có biến động nhưng không nhiều; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường, chủ động nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Trong tháng 10/2021, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.050 tỷ đồng, tăng 55,61% so tháng trước, giảm 1,61% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.449 tỷ đồng, tăng 16,1% so tháng trước, giảm 15,28% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 71,92 triệu USD, tăng 13,15% so tháng trước, giảm 49,74% so cùng kỳ.

Về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tính đến ngày 31/10/2021, đã chi hỗ trợ cho 210.213 trường hợp, đạt tỷ lệ 90,82% so với số đối tượng được phê duyệt và đạt 81,47% so với số rà soát, trong đó có 7.742 người sử dụng lao động và 202.471 người lao động, với số tiền trên 264,64 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ cho 188.686 trường hợp, số tiền trên 223,41 tỷ đồng, chiếm 84,42% so với tổng kinh phí đã được duyệt.

Về trợ cấp thất nghiệp, từ ngày 11/10 đến 24/10/2021 có 368 người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 426 người. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 7.682 người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 7.565 người.

Một số giải pháp tập trung

Qua đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2021, UBND tỉnh Bến Tre đã đề ra một số giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 5782/KH-UBND ngày 23/9/2021 về phục hồi, phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, đảm bảo phù hợp với lộ trình kiểm soát dịch bệnh của tỉnh và theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nêu cụ thể: Tỉnh sẽ điều hành, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, nhất là các mặt hàng thiết yếu; đẩy mạnh thực hiện các chương trình/hoạt động kích cầu tiêu dùng. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử để tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của Tiểu ban phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; vai trò của 2 Tổ công tác đặc biệt của tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp vận tải khôi phục hoạt động trở lại trong tình hình mới. Tăng cường công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Bến Tre; ban hành Quy chế quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức đa dạng các sự kiện/hoạt động kích cầu để phục hồi du lịch nội địa.

Thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhanh việc chi hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.