Mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

PV. (t/h)

Theo Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Từ ngày 1/12/2023, các tổ chức tài chính có mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo.
Từ ngày 1/12/2023, các tổ chức tài chính có mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo Quyết định này, từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên. Hiện nay, Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.