Mỹ: Lương của lãnh đạo doanh nghiệp cao hơn 278 lần so với người lao động

Theo Anh Quân (Reuters)/bnews.vn

Các lãnh đạo cao cấp tại những doanh nghiệp lớn của Mỹ có mức lương cao hơn 278 lần so với người lao động làm việc tại các công ty mà họ chịu trách nhiệm điều hành.

Lãnh đạo cao cấp tại những doanh nghiệp lớn của Mỹ có lương cao hơn 278 lần so với người lao động. Ảnh: AFP/TTXVN
Lãnh đạo cao cấp tại những doanh nghiệp lớn của Mỹ có lương cao hơn 278 lần so với người lao động. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghiên cứu công bố ngày 14/8 của Viện Chính sách Kinh tế (EPI), các lãnh đạo cao cấp tại những doanh nghiệp lớn của Mỹ có mức lương cao hơn 278 lần so với người lao động làm việc tại các công ty mà họ chịu trách nhiệm điều hành. 

Cụ thể, mức lương trung bình của các Giám đốc điều hành (CEO) tại 350 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ trong năm 2018 là 17,2 triệu USD/năm, bao gồm các khoản thưởng về cổ phiếu thường chiếm 2/3 tổng lương mà họ nhận được. 

Theo EPI, mức chênh lệch về lương giữa các CEO và người lao động nói trên đã tăng mạnh từ mức cao gấp 58 lần năm 1989 và cao gấp 20 lần năm 1965. Trong giai đoạn 1978-2018, mức lương của các CEO đã tăng hơn 1.000 lần, với các khoản thưởng bằng cổ phiếu tăng mạnh, trong khi mức lương của người lao động chỉ tăng chưa tới 12%. 

EPI cho rằng mức lương tăng mạnh của các CEO nói riêng và các lãnh đạo doanh nghiệp nói chung càng “làm giàu” cho những đối tượng có thu nhập cao nhất trong khi làm giảm những thành quả mà tăng trưởng kinh tế mang lại cho các lao động bình thường, đồng thời nới rộng sự chênh lệch giàu nghèo giữa những người có thu nhập rất cao và 90% còn lại. Nền kinh tế sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực nếu các CEO được trả lương thấp hơn hay phải nộp thuế nhiều hơn. 

Theo EPI, mức lương tăng không phản ánh được sự gia tăng về giá trị chuyên môn song vẫn tốt hơn là các CEO sử dụng quyền lực để thiết lập mức lương chi trả cho bản thân, từ đó làm gia tăng sự bất bình đẳng trong xã hội.