Năm 2017, ngành Thuế tổ chức 1.420 buổi đối thoại với người nộp thuế

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Năm 2017, toàn ngành Thuế đã tổ chức 1.420 buổi đối thoại cho hơn 98.000 lượt doanh nghiệp tham dự. Số bài viết tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hơn 50 ngàn bài viết trên các báo giấy, báo mạng…

Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai. Ảnh: NM.
Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai. Ảnh: NM.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, trong nhiều năm qua, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế và quản lý thuế mới đến người nộp thuế, đặc biệt là những nội dung về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, ngành Thuế đã tuyên truyền qua nhiều hình thức: báo hình, báo viết, tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, tư vấn trực tiếp, thường xuyên cập nhật tin, bài trên các trang thông tin điện tử…

Ngành Thuế cũng đã tổ chức các tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế; hội thảo, hội nghị để trao đổi, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong năm 2017 cơ quan thuế các cấp đã giải đáp tại cơ quan thuế cho hơn 295 nghìn lượt vướng mắc cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức khác nhau (hướng dẫn trực tiếp, giải đáp qua điện thoại, email, giải đáp bằng văn bản); tổ chức 1.420 buổi đối thoại cho hơn 98.000 lượt doanh nghiệp tham dự; số bài viết tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hơn 50 nghìn bài viết trên các báo giấy, báo mạng…

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, năm 2018 ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền.

Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước. Đăng tải kịp thời các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công khai thủ tục hành chính thuế tại trụ sở cơ quan thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế.