Năm 2024, tạo nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm

Trần Huyền

Trong xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định.

Tạo nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm. Ảnh: internet
Tạo nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm. Ảnh: internet

Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024, trong đó có xây dựng dự toán liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở.

Thông tư nêu rõ, năm 2024, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định.

Các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn tăng thu ngân sách địa phương, bao gồm 70% tăng thu thực hiện năm 2023 so dự toán năm 2023, 50% tăng thu dự toán năm 2024 so với dự toán năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao; phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập theo phương án đề xuất của địa phương quy định tại Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 còn dư; số thu được để lại theo chế độ năm 2024.

Theo Thông tư số 51/2023/TT-BTC, nguồn tăng thu ngân sách địa phương nêu trên không bao gồm các khoản như: Thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; Tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.