Kho bạc Nhà nước Quận 3 (TP. Hồ Chí Minh):

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

PV.

Trước yêu cầu cải cách, phát triển mạnh mẽ của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN Quận 3 (KBNN TP. Hồ Chí Minh) đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh, mạnh hơn nữa chất lượng của đội ngũ công chức nhằm chủ động, sẵn sàng đáp ứng được nhịp phát triển của Ngành.

Cán bộ, công chức kho bạc Nhà nước Quận 3 thường xuyên học tập, trao đổi nghiệp vụ.
Cán bộ, công chức kho bạc Nhà nước Quận 3 thường xuyên học tập, trao đổi nghiệp vụ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của KBNN Quận 3. Đứng trước yêu cầu cải cách, phát triển mạnh mẽ của hệ thống KBNN, KBNN Quận 3 đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh, mạnh hơn nữa chất lượng của đội ngũ công chức nhằm chủ động, sẵn sàng đáp ứng được nhịp phát triển của Ngành.

Theo đó, thời gian qua, đơn vị đã tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ hàng tuần. Trong đó, chú trọng đến việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt sát với các hoạt động nghiệp vụ thực tế, nâng cao chất lượng nội dung trao đổi khi sinh hoạt; kết hợp sinh hoạt nghiệp vụ với việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm nhanh, hiệu quả khi khai thác các tiện ích trên các chương trình ứng dụng: TABMIS; Thống kê phân tích nghiệp vụ... Kế toán trưởng định hướng nội dung sinh hoạt, trình Ban Giám đốc phê duyệt, phân công cho từng công chức, nhóm công chức chủ động biên soạn nội dung trình bày trước đơn vị. Trong quá trình sinh hoạt nghiệp vụ kết hợp nêu những khó khăn, vướng mắc để cùng thảo luận, thống nhất cách, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị thực hiện.

Thứ hai, từng công chức duy trì đẩy mạnh việc tự nghiên cứu, trau dồi nghiệp vụ để vừa làm tốt các nghiệp vụ đã, đang được giao, vừa nắm vững tất cả các nghiệp vụ chuyên môn khác, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu sắp xếp, cải cách bộ máy hoạt động. 

Thứ ba, đội ngũ công chức từng bước chủ động nắm bắt, nhận thức đúng, nâng cao các kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay như: Sử dụng hộp thư điện tử công vụ trên các thiết bị di động; Các phương thức xác thực giao dịch hiện đại; đồng bộ dữ liệu trực tuyến; trợ lý ảo...

Thứ tư, lãnh đạo đơn vị thường xuyên triển khai kịp thời, đầy đủ chiến lược phát triển của KBNN, chương trình cải cách hành chính hàng năm, các xu hướng phát triển công nghệ, ứng dụng xử lý nghiệp vụ...của hệ thống.

Thứ năm, lãnh đạo đơn vị chủ động, định hướng đội ngũ công chức thay đổi tư duy về quản lý, xử lý, thao tác, lưu trữ nghiệp vụ trên hồ sơ giấy sang điện tử.