Nâng cao năng suất, chất lượng trên nền tảng đổi mới sáng tạo

Cẩm An

Tại Việt Nam, tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên, lao động đã không còn phù hợp. Chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo là yếu tố giúp tăng trưởng kinh tế bền vững.

Sở khoa học - công nghệ của nhiều địa phương trên cả nước xác định sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp địa phương.
Sở khoa học - công nghệ của nhiều địa phương trên cả nước xác định sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp địa phương.

Khắc phục lỗi trong sản xuất, hạn chế lãng phí

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các quốc gia phải liên tục đổi mới và nâng cấp để tăng năng suất. Tại Việt Nam, tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên, lao động trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị thu hẹp đã trở nên không còn phù hợp.

Chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo chính là yếu tố giúp tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Một trong những ví dụ điển hình có thể kể tới về chú trọng đổi mới sáng tạo, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa quá trình vận hành sản xuất của nhà máy là trường hợp Công ty cổ phần⁰ Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Đây là doanh nghiệp đứng thứ 4 trong tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và nằm trong tốp 10 “Thương hiệu Việt - Ứng dụng khoa học - công nghệ” của Việt Nam.

Thời gian qua, trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế có nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc ứng dụng các giải pháp, cải tiến khoa học – công nghệ được công ty đặt lên hàng đầu.

Công ty luôn khuyến khích cán bộ, người lao động đẩy mạnh nghiên cứu, hiến kế các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, doanh nghiệp đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Tương tự trường hợp Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, thời gian qua, xác định việc nâng cao năng suất, chất lượng là điều kiện tiên quyết giúp công ty phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tích cực xây dựng các đề án, chương trình nghiên cứu khoa học - công nghệ; vận hành, tối ưu hóa các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã áp dụng nhiều hệ thống cải tiến như hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và các công cụ cải tiến năng suất như 5S, LEAN, TPM…

Cùng với đó, định kỳ hàng tháng, Công ty tiếp thu các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, người lao động giúp các nhà máy khắc phục được các lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất, hạn chế được lãng phí, nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả sản xuất.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến năng suất

Theo định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng trong năm 2024 và những năm tiếp theo, sở khoa học - công nghệ của nhiều địa phương trên cả nước xác định sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về năng suất, chất lượng, từng bước hình thành mạng lưới tư vấn, chú trọng nguồn nhân lực của các trường đại học, cao đẳng.

Nâng cao năng suất, chất lượng là điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững. 
Nâng cao năng suất, chất lượng là điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng tại các trường đại học, cao đẳng, góp phần gắn kết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tạo nền tảng kiến thức, tư duy về năng suất, chất lượng trong đội ngũ sinh viên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn nhân lực đảm bảo về năng suất, chất lượng trong tương lai.

Bên cạnh đó là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng.

Chú trọng giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Thực tế cho thấy, đa phần việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chỉ được các doanh nghiệp lớn chú trọng thực hiện. Nâng cao năng suất, chất lượng là điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng các công cụ, hệ thống cải tiến, tư duy con người là yếu tố quyết định.

Trong thời gian tới, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học - Công nghệ) sẽ phối hợp với các sở khoa học - công nghệ tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên gia tư vấn năng suất, chất lượng để kịp thời hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu và thu hút doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, giúp các doanh nghiệp không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên thị trường.