Nâng cấp hệ thống hoá đơn điện tử để nâng cao khả năng xử lý dữ liệu

Thùy Linh

Tổng cục Thuế đang liên tục nâng cấp hệ thống hoá đơn điện tử (HĐĐT) nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế.

Cục Công nghệ Thông tin đã thực hiện cấu hình, tinh chỉnh, nâng cấp hệ thống HĐĐT.
Cục Công nghệ Thông tin đã thực hiện cấu hình, tinh chỉnh, nâng cấp hệ thống HĐĐT.

Để triển khai HĐĐT trên địa bàn cả nước, Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế) đã xây dựng, triển khai hệ thống với nhiều chức năng bao gồm 2 phân hệ chính: Cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ HĐĐT và ứng dụng HĐĐT dành cho cơ quan thuế.

Hệ thống HĐĐT được thiết kế kiến trúc tổng thể trên nền tảng công nghệ 4.0 đảm bảo linh hoạt, an toàn bảo mật cao và phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, cấp mã hóa đơn nhanh chóng, tức thời.

Để triển khai hệ thống này, Cục Công nghệ Thông tin đã nâng cấp, lắp đặt 557 máy chủ, 52 thiết bị mạng, 8 thiết bị bảo mật, 1 hệ thống sao lưu dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng. Đồng thời, triển khai giải pháp an toàn an ninh thông tin của hệ thống HĐĐT theo cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) với việc triển khai bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật và giám sát 24/7.

Kể từ thời điểm triển khai, cơ quan thuế đã phát hiện và ngăn chặn hơn 600 nghìn kết nối từ nước ngoài tấn công vào hệ thống, khoảng 160 nghìn kết nối tấn công từ chối dịch vụ.

Cơ quan thuế đã kết nối kỹ thuật với 25 tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT và đăng tải công khai thông tin của 95 tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Việc vận hành, giám sát đảm bảo hệ thống HĐĐT hoạt động ổn định, thông suốt, liên tục, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến nay, đã có 27.000 tài khoản thường xuyên sử dụng là lãnh đạo, công chức cơ quan thuế các cấp. Tổng số lượt truy cập trên Cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ cho HĐĐT là hơn 140 triệu lượt; Tổng số yêu cầu hỗ trợ về chính sách, quy trình, ứng dụng đã xử lý là 27.000 yêu cầu/tháng.

Như vậy, việc triển khai áp dụng HĐĐT trên toàn quốc đã hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã để ra, góp phần tiết kiệm chi phí phát hành, lưu giữ hóa đơn; thuận tiện trong khâu đối chiếu, rà soát, kiểm tra việc kê khai thuế, hoàn thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình triển khai HĐĐT cũng đã phát sinh một số vướng mắc. Theo phản ánh của các cục thuế, công tác phân quyền tra cứu dữ liệu HĐĐT chưa hợp lý dẫn đến một số trường hợp cần phải tra cứu dữ liệu hóa đơn của người nộp thuế tại tỉnh khác gặp khó khăn.

Tốc độ truy xuất, khai thác các báo cáo hóa đơn chậm và phạm vi dữ liệu khai thác còn giới hạn; thiếu công cụ, chức năng hỗ trợ trong việc phát hiện các dấu hiệu bất thường trong sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cơ quan thuế xử lý, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Việc gửi văn bản rà soát xác minh hóa đơn gây tốn kém rất nhiều thời gian, nhân lực của cơ quan thuế.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Công nghệ Thông tin đã triển khai hạ tầng kỹ thuật mới tại Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dữ liệu dự phòng nhằm nâng cao hiệu năng hệ thống. Đồng thời, Cục Công nghệ Thông tin đã thực hiện cấu hình, tinh chỉnh, nâng cấp hệ thống HĐĐT từ ngày 18/4/2023 nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu và thông báo để các cơ quan thuế chủ động phối hợp.

Theo đó, thời gian xử lý yêu cầu tra cứu dữ liệu, khai thác báo cáo trên hệ thống phiên bản mới đã tăng khoảng 30 lần – 50 lần so với trước đây. Hiện nay thời gian trung bình khai thác 1 báo cáo là từ 1 – 5 giây, thời gian xử lý lâu nhất là 3 phút (tùy theo phạm vi dữ liệu khai thác).