Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tăng vượt bậc nhờ áp dụng công cụ cải tiến

P.V

Nhờ áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp gia tăng đáng kể thời gian qua.

Để doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tốt thì chất lượng, giá trị của hàng hóa là một trong những yếu tố hàng đầu.
Để doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tốt thì chất lượng, giá trị của hàng hóa là một trong những yếu tố hàng đầu.

Chất lượng, giá trị hàng hóa là yếu tố hàng đầu

Đáp ứng nhu cầu của thị trường là vấn đề hàng đầu mà bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào cũng phải quan tâm. Bất cứ một sản phẩm nào trên thị trường khi được đưa ra đều phải tuân theo quy luật của thị trường, chịu sự chi phối của các quy luật này.

Trong nền kinh tế nhiều thành phần, có nhiều người mua, người bán với lợi ích kinh tế khác nhau, việc cạnh tranh giữa người mua với người mua, người bán với người bán và cạnh tranh giữa người mua với người bán tạo nên sự vận động của thị trường và trật tự thị trường.

Để doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tốt thì chất lượng, giá trị của hàng hóa là một trong những yếu tố hàng đầu. Vấn đề này hiện nay chịu ảnh hưởng rất lớn vào các yếu tố quản lý sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Công ty TNHH cơ khí Đình Mộc khá tích cực áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. Việc này góp phần giúp doanh nghiệp hợp lý hóa sản xuất, tiết giảm lãng phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, từ đó gia tăng đánh kể sức cạnh tranh trên thương trường.

Lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ, thành công của doanh nghiệp dựa trên rất nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố quyết định nhất là có sự lãnh đạo, năng động sáng tạo và quyết tâm của ban giám đốc; sự đồng tâm hiệp lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Công ty luôn chú trọng trong công tác đổi mới trong sản xuất: Tối ưu hóa ngay trong công đoạn thiết kế mô hình sản phẩm, luôn cải tiến sản phẩm tăng tính năng cũng như việc vận hành được dễ dàng nhưng có hiệu quả cao; xây dựng phong trào thi đua sản xuất giỏi, sáng kiến hay và không ngừng nâng cao tay nghề lao động.

Doanh nghiệp cũng đặc biệt chú trọng việc áp dụng tính tự động hóa, tác phong công nghiệp trong hoạt động sản xuất. 

Kiên trì áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong phong trào năng suất, chất lượng của địa phương, đến nay, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã áp dụng hàng loạt hệ thống quản lý tiên tiến như: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000, tiêu chuẩn HACCP.

Việc áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đã giúp nhiều doanh nghiệp giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất. Ảnh: Internet
Việc áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đã giúp nhiều doanh nghiệp giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Công ty cũng áp dụng hàng loạt công cụ cải tiến năng suất như 5S, Kaizen, MFCA, KPI, LEAN. Việc áp dụng các hệ thông quản lý và công cụ cải tiến đem lại nhiều lợi ích cho công ty và các đơn vị trực thuộc.

Tương tự, Nhà máy Bia Dung Quất đã và đang áp dụng nhiều hệ thống quản lý và công cụ cải tiến như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, 5S... Việc áp dụng các hệ thống quản lý đã đem lại nhiều lợi ích cho nhà máy khi mà môi trường lao động được cải thiện, trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn; người lao động  có ý thức kỷ luật hơn; môi trường làm việc trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Đồng thời, ý thức làm việc tập thể được nhận thức rõ và nâng cao, tăng cường tính đoàn kết, khuyến khích sự sáng tạo, cải tiến của người lao động, qua đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Ngoài các doanh nghiệp nêu trên, thực tế thời gian qua, việc áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đã giúp nhiều doanh nghiệp khác giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất.

Tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của các địa phương.

Các doanh nghiệp đều chia sẻ trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiên trì áp dụng các công cụ cải tiến đã có, đồng thời tiếp cận và tìm hiểu các công cụ phù hợp hơn, hiện đại hơn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo được uy tín đối với người tiêu dùng.