Nâng mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên

PV.

Ngày 30/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Quyết định 751/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên theo đó sẽ đạt 1.500.000 đồng/tháng từ ngày 15/6/2017.

Như vậy, mức vay tối đa lần này được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng so với mức hiện hành tại Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 (1.250.000 đồng/tháng).

Quyết định 751/QĐ-TTg cũng nêu rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong việc cho vay đối với học sinh, sinh viên. Cụ thể: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách theo quy định. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định 751/QĐ-TTg áp dụng đối với các khoản giải ngân mới từ 15/6/2017.