Tận dụng các nguồn lực để phát triển tài chính toàn diện

PV.

Trong chương trình làm việc của Hoàng hậu Hà Lan Maxima, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc về phát triển tài chính toàn diện (UNSGSA) tại Việt Nam, ngày 1/6/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Chiến lược quốc gia về phát triển tài chính toàn diện”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các cơ quan chức năng của các bộ, ngành có liên quan của Việt Nam và chuyên gia tài chính của Liên Hợp quốc đã tập trung trao đổi các nội dung xung quanh việc xây dựng Khuôn khổ chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận cách tiếp cận và phương pháp xây dựng và triển khai, gồm xác định tầm nhìn, mục tiêu và các trụ cột dự kiến, cách thức huy động và phân bổ nguồn lực và thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan.

Các chuyên gia cũng trao đổi về những khó khăn và thách thức mà Việt Nam có thể gặp phải trong quá trình xây dựng và triển khai Khuôn khổ chiến lược tài chính toàn diện nhằm đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp như: Nâng cao và tăng cường kiến thức và nhận thức của xã hội về tài chính toàn diện; đảm bảo cam kết theo đuổi và thực hiện chiến lược liên tục và lâu dài của tất cả các bên liên quan; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài chính toàn diện; phát triển cơ sở hạ tầng tài chính phù hợp và đồng bộ làm nền tảng thúc đẩy tài chính toàn diện.

Bên cạnh đó buổi tọa đàm cũng bàn về một số lĩnh vực mà Việt Nam dự kiến ưu tiên thúc đẩy hơn nữa trong khuôn khổ chiến lược này như: Tăng cường tiếp cận vốn cho nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo nông thôn...

Với vai trò là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì về tài chính toàn diện tại Việt Nam, trong thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với các bên liên quan xây dựng Khuôn khổ chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Đồng thời, nghiên cứu thiết lập cơ chế chỉ đạo và phối hợp cấp quốc gia, huy động và phân bổ nguồn lực cần thiết để xây dựng và triển khai Khuôn khổ chiến lược.

Mặt khác, NHNN cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tham gia vào các chương trình, diễn đàn quốc tế về tài chính toàn diện, đẩy mạnh hợp tác về tài chính toàn diện trong khuôn khổ APEC, ASEAN và với các đối tác phát triển như: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Liên Hợp quốc (UN) nhằm huy động và tận dụng các nguồn lực kỹ thuật và tài chính để triển khai tài chính toàn diện thành công tại Việt Nam.