Ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng 20%

Theo Minh An/theleader.vn

Các tổ chức tín dụng nhận định hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng ổn định trong năm 2017 và được kỳ vọng khởi sắc hơn trong năm 2018.

Các tổ chức tín dụng nhận định hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng khởi sắc hơn trong năm 2018. Nguồn: internet
Các tổ chức tín dụng nhận định hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng khởi sắc hơn trong năm 2018. Nguồn: internet

Kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Dự báo, thống kê) tiến hành vào tháng 12/2017 cho biết, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2017 của toàn hệ thống ước tính ở mức 15,86%.

Dự kiến trong năm 2018, 92,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng toàn hệ thống bình quân kỳ vọng đạt 19,33%.

Hầu hết các ngân hàng đánh giá các nhân tố nội tại của họ diễn biến ổn định, tích cực trong quý IV/2017 và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2018.

Về nhu cầu của khách hàng, 78% các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có sự gia tăng trong cả năm 2018; trong đó, nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng tăng cao.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,74% (VND: 5,15%; ngoại tệ: 0,51%) trong Quý I/2018 và tăng 17,65% (VND: 17,71%; ngoại tệ: 7,39%) trong năm 2018.

Dự kiến đến cuối năm 2018, các ngân hàng tiếp tục kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức thấp, bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 2,43%. Hầu hết các nhóm tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình quân của toàn hệ thống cuối năm 2018 giảm đáng kể so với cuối năm 2017.

Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,46% (VND: 3,39%; ngoại tệ: 1,89%) trong Quý I/2018 và tăng 16,66% (VND: 17,07%; ngoại tệ: 2,76%) trong cả năm 2018. Kết quả này cho thấy, các ngân hàng khá lạc quan về triển vọng huy động vốn trong năm 2018.

Theo kết quả điều tra, mặc dù 52,1% tổ chức tín dụng cho biết đã tuyển thêm lao động trong Quý IV/2017 nhưng vẫn có 25,3% tổ chức tín dụng đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại. 

Dự kiến sang năm mới 2018, các ngân hàng sẽ tiếp tục tuyển thêm lao động phục vụ cho công việc với 52,1% tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong Quý I/2018 và 68,7% dự kiến sẽ tăng số lao động trong cả năm 2018.