Ngành Bảo hiểm xã hội đã bàn giao được hơn 14,6 triệu sổ BHXH

PV.

Tính đến tháng 8/2018, toàn quốc đã bàn giao được 14.647.114 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt 96,42% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao; đồng thời, thực hiện đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số sổ BHXH cho 78.512.566 người, đạt tỷ lệ 98,9%.

Tính đến tháng 8/2018, ngành BHXH đã bàn giao được 14.647.114 sổ BHXH, đổi thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH cho hơn 78,5 triệu người.
Tính đến tháng 8/2018, ngành BHXH đã bàn giao được 14.647.114 sổ BHXH, đổi thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH cho hơn 78,5 triệu người.

Con số trên được đại diện Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết tại Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, diễn ra ngày 14/8/2018.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác bàn giao sổ BHXH và đổi thẻ BHYT, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018, các Vụ, Ban nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn nghiệp vụ; công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bưu điện được triển khai đồng bộ tích cực, giúp hệ thống BHXH đạt mục tiêu cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy.

Để hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHXH toàn dân, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, toàn thể cán bộ trong ngành BHXH tiếp tục tăng cường phối hợp có hiệu quả với các đơn vị liên quan, phấn đấu giao dịch với người dân bằng giao dịch điện tử ở mức độ 4; đạt trên 80% sự hài lòng của người dân với cơ quan BHXH trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, từ đó tạo dựng niềm tin của người dân, DN với cơ quan BHXH.

Được biết, tại Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bên cạnh báo cáo kết quả công tác bàn giao sổ BHXH, đổi thẻ BHYT của Ban Sổ - Thẻ, Ban Thu đã hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; Hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia; Cập nhật dữ liệu thành viên hộ gia đình và xác định tăng, giảm đối tượng tham gia theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH, Công văn số 2888/BHXH-BT, Công văn số 2745/ BHXH-BT.

Tiếp đó, Vụ Tài chính - Kế toán (BHXH Việt Nam) đã hướng dẫn công tác nghiệp vụ liên quan tới các nội dung như: Chi hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Chi kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình theo nội dung Công văn số 240/BHXH-TCKT, Công văn số 5818/BHXH-TCKT và Công văn số 2888/BHXH-BT.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin và Tecapro hướng dẫn BHXH các tỉnh sử dụng phần mềm TST. Sau đó, các Vụ, Ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam đã giải đáp, tư vấn và hỗ trợ BHXH các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.