Ngành Hải quan cung cấp 171/192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4


Những năm vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính luôn được ngành Hải quan quan tâm, chỉ đạo sát sao, thời gian gần đây đã phát huy tác dụng tối đa hiệu quả, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi dịch viêm đường hô hấp cấp diễn biến ngày càng phức tạp.

Ngành Hải quan áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch.
Ngành Hải quan áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng chính phủ về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong thời điểm phòng chống dịch Covid -19, ngành Hải quan đã tích cực triển khai, áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí; giảm giấy tờ; giảm  tiếp xúc giữa doanh nghiệp với cán bộ công chức, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo đó, tính đến hết quý I/2020, ngành Hải quan đã cung cấp 171/192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 89% tổng số thủ tục hành chính của ngành Hải quan. Trong đó, có 162 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 84,4%).

Tính đến hết quý I/2020, ngành Hải quan đã cung cấp 171/192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 89% tổng số thủ tục hành chính của ngành Hải quan. Trong đó, có 162 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.

Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan bắt đầu triển khai từ năm 2005, với việc thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Theo đó, toàn bộ các khâu trong quy trình thủ tục hải quan từ khai tờ khai xuất nhập khẩu, phê duyệt, đến quyết định hình thức mức độ kiểm tra đối với một lô hàng xuất nhập khẩu đều được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Đến năm 2013, thủ tục hải quan điện tử đã được thực hiện trong phạm vi toàn quốc. Trong năm 2014,  ngành Hải quan thực hiện tiếp nhận và triển khai thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từ các khâu trong quản lý nghiệp vụ hải quan, thanh toán điện tử đến việc tích cực kết nối các bộ ngành trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia… Nhờ đó, các thủ tục hành chính cốt lõi trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua mạng Internet.

Trong năm 2015, ngành Hải quan thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Tổng cục Hải quan đã tiến hành rà soát, chuẩn bị về cơ sở, hạ tầng công nghệ và chính thức vận hành Hệ thống HQ36a vào năm 2017, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, hệ thống HQ36a đã có những đóng góp lớn vào việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, một số thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh được nhanh chóng xử lý…

Việc ngành Hải quan đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, bên cạnh đó còn mang lại nhiều lợi ích như: minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải được lượng giấy phải sử dụng khi làm hồ sơ, tiết kiệm được chi phí lưu trữ…