Ngành Hải quan phân loại 2.000 doanh nghiệp trọng điểm

Theo giaothongvantai.com.vn

(Tài chính) Qua công tác kiểm tra sau thông quan từ đầu năm đến nay, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý vi phạm gần 400 cuộc. Qua đó vừa truy thu thuế cho ngân sách vừa nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp đối với nghĩa vụ thuế.

Từ nay đến cuối năm 2015, Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ xây dựng kế hoạch đánh giá tuân thủ pháp luật của khoảng 3.000 doanh nghiệp. Nguồn: Internet
Từ nay đến cuối năm 2015, Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ xây dựng kế hoạch đánh giá tuân thủ pháp luật của khoảng 3.000 doanh nghiệp. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến cuối tháng 7/2014, ngành Hải quan đã tiến hành 858 cuộc kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, truy thu nộp ngân sách nhà nước hơn 284 tỷ đồng.

Ngành Hải quan cũng phân loại và phân hạng doanh nghiệp, rà soát, phân tích, đánh giá khoảng 2.000 doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu và số thuế lớn, từ đó lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao để thực hiện kiểm tra theo dấu hiệu góp phần ngăn chặn kịp thời các trường hợp sai phạm, chống gian lận thương mại và đảm bảo chống thất thu ngân sách.

Từ nay đến cuối năm 2015, Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ xây dựng kế hoạch đánh giá tuân thủ pháp luật của khoảng 3.000 doanh nghiệp chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất nhập khẩu và số thu ngân sách nhà nước.