Ngành Tài chính chủ động nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020


Ngày 10/1/2020, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2019 và ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2019
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2019

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Vũ Thị Mai; Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 được triển khai trong bối kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực. GDP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao, cơ cấu nền kinh tế có sự chuyển biến rõ nét hơn, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững... 

Trong những thành tựu và kết quả đạt được nêu trên, có sự đóng góp to lớn, trực tiếp của ngành Tài chính. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính đã đoàn kết, cố gắng, quyết liệt triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo Bộ về các biện pháp, giải pháp quản lý, điều hành tài chính – NSNN. Nhờ vậy, Bộ Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị về những hạn chế, và đưa ra giải pháp cần tập trung thực hiện đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020 và các năm tiếp sau, cụ thể:

Một là, nâng cao chất lượng công tác quản lý thu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; mở rộng khai thác nguồn thu; tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh phát triển để phát triển nguồn thu; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu thu vượt khoảng 3% so dự toán Quốc hội quyết định để có thêm nguồn xử lý các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh...

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế; rà soát các qui định về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, để thống nhất quy trình tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử.

Ba là, tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá cả, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường thế giới và trong nước, dự báo sát cung - cầu, có tính tới các yếu tố ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh...

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xử lý các khoản lỗ, nợ xấu của doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

Năm là, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tạo cơ sở để thực hiện các mục tiêu về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo các Nghị quyết số 27, 28 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); trong đó, cần chú ý sớm hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng tại Hội nghị, trên cơ sở những kết quả và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2019, Bộ Tài chính tổ chức phát động thi đua năm 2020 với khẩu hiệu hành động: "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2020.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2020.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2020, với mục tiêu nhằm thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ cương, kỉ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cơ cấu lại NSNN gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với tinh thần và truyền thống thi đua yêu nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng, Nhà nước giao, từ đó hướng tới Kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành tài chính (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước toàn Ngành lần thứ V năm 2020.