Ngành Tài chính quyết liệt cải cách thủ tục hành chính

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 19/12/2013, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC tại Bộ Tài chính.

Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: mof.gov.vn
Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: mof.gov.vn

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn; Ông Phạm Gia Túc - Phó chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam; Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp và các thành viên của Hội đồng. Về phía Bộ Tài chính có Thứ trưởng Trương Chí Trung cùng đại điện Lãnh đạo các đơn vị chức năng như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Hải Phan - đại diện Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC của Bộ Tài chính. Điều này cũng đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tại cuộc họp ngày 27/11/2013: Công tác cải cách TTHC tại Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả tích cực, có những bước tiến dài, quy trình TTHC được hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC. Kết quả trên thể hiện nỗ lực rất lớn của ngành Tài chính trong công tác cải cách TTHC.

Cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết: Bộ Tài chính đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 4 Tổng cục trực thuộc gồm: Tổng cục hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và cùng phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, tuân thủ TTHC tại một số Cục, Chi cục Thuế, Hải quan một số tỉnh thành phố để nắm bắt tình hình, phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, công tác cải cách TTHC tại Bộ Tài chính thời gian qua kể từ Đề án 30 đến nay đã đạt được những kết quả tích cực góp phần đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và các tổ chức tham gia thực hiện TTHC. Các nội dung kiểm soát TTHC như việc đánh giá tác động các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc lấy ý kiến và thẩm định quy định về TTHC, việc công bố, công khai TTHC; tiếp nhận, giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định TTHC thực hiện  theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đây là công tác vừa có tính cấp bách, vừa có tính liên tục, lâu dài, các nội dung cải cách phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất và đặc biệt phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, khối lượng công việc tiếp theo còn nhiều và sẽ tiếp tục phát sinh nên sức ép phải hoàn thành nhiệm vụ là rất lớn đối với Bộ Tài chính, trong khi để thực hiện phải có sự vào cuộc của các cơ quan, Bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân nên sẽ có những khó khăn trong phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực tài chính đã được Chính phủ phê duyệt; đồng thời triển khai nhiệm vụ rà soát cải cách TTHC đòi hỏi sửa đổi, bổ sung một số Luật, Nghị định thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ.

Vì vậy, để khắc phục khó khăn và tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, trong thời gian tới Bộ Tài chính cần phải có những giải pháp cụ thể như: Tổ chức tốt việc tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp thông tin, cập nhật kịp thời cho các doanh nghiệp, cá nhân về các văn bản quy phạm phát luật và quy định TTHC dưới nhiều hình thức đa dạng như trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng khác; Duy trì, củng cố và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuộc lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin để thực hiện TTHC cũng như giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành chính nhà nước; Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành để hoàn thiện, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định về TTHC được quy định tại các văn bản quy phạm phát luật không cần thiết, gây nhiều phiền hà, vướng mắc cho cá nhân và doanh nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị, đặc biệt là tại các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính có quy mô lớn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực vì vậy để công tác cải cách TTHC đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh và vào cuộc quyết liệt cải cách mà trọng tâm là trong các lĩnh vực Thuế, Hải quan. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu xây dựng hệ thống pháp lý để việc giải quyết TTHC hợp lý, khoa học gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ.