Ngành Tài chính sẵn sàng các tình huống thu, chi ngân sách trước dịch Covid-19


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đáp ứng mọi tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Minh
Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Minh

Để kịp thời tổ chức và khẩn trương thực hiện những giải pháp nhằm phòng, chống và đối phó, đồng thời giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội đặc biệt về công tác tài chính ngân sách nhà nước, năng lực và động lực tăng trưởng của nền kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, sức khỏe đời sống nhân dân, tại Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong toàn ngành Tài chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid -19.

Trong đó, toàn ngành Tài chính tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/1/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Liên quan đến các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính được phân công, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài chính đã được giao tại Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 3/1/2020, Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 3/1/2020. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tài chính - ngân sách năm 2020 đã đề ra. Chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở trung ương và các cấp chính quyền ở địa phương đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch. Tập trung theo dõi, phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập của nền kinh tế, các nội dung nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc trách nhiệm vụ của Bộ Tài chính được giao để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đáp ứng được mọi tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn Ngành không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch đang bùng phát, lan rộng trên thế giới như hiện nay; tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động. Đảm bảo khẩn trương công tác phối hợp trong việc bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí, trang thiết bị... liên quan đến phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh.

Chỉ thị số 02/CT-BTC nêu rõ, tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ thị số 02/CT-BTC cũng đã phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời toàn bộ các nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và lãnh đạo Bộ Tài chính. Đặc biệt là thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nội ngành Tài chính và tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.