Tăng mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính đã kịp thời đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế


Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Bộ Tài chính trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước dịch bệnh Covid-19 đã thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nguồn: internet

Ngày 28/2/2020, Bộ Tài chính đã gửi Công văn số 2137/BTC-CST xin ý kiến bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đăng trên các cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Liên quan đến đề xuất này, một số ý kiến chuyên gia và người dân cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh này là quá thấp và lạc hậu với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, quan điểm cá nhân tôi cho rằng mức tăng trên cũng đã phù hợp với mức gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), mức điều chỉnh này còn liên quan đến các chỉ tiêu, mục tiêu và các vấn đề khác của toàn bộ nền kinh tế, xã hội. Qua đó, đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng.

Không những thế, việc điều chỉnh lần này được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp giảm quy mô, người lao động phải nghỉ việc tạm thời… Đó là một nỗ lực rất lớn của Chính phủ, Bộ Tài chính, thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế của Bộ Tài chính.

Là một trong những người nộp thuế, tôi rất phấn khởi khi đón nhận thông tin tăng mức giảm trừ gia cảnh. Khi mức giảm trừ gia cảnh gia tăng, thì mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp giảm xuống, do đó thu nhập thực tế sẽ tăng lên, góp phần gia tăng chi tiêu để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.