Ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý hơn 4,52 tỷ hóa đơn điện tử

Thùy Linh

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 7/2023, tổng số lượng hóa đơn điện tử mà ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,52 tỷ hóa đơn. Trong đó, 1,34 tỷ đồng hóa đơn có mã và hơn 3,18 tỷ hóa đơn không mã.

Tính đến hết tháng 7, tổng số lượng hóa đơn điện tử mà ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,52 tỷ hóa đơn.
Tính đến hết tháng 7, tổng số lượng hóa đơn điện tử mà ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,52 tỷ hóa đơn.

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 17/7/2023, đã có 27.433 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hóa đơn có mã khởi tại từ máy tính tiền là 13,9 triệu hóa đơn.

Để khuyến khích người nộp thuế lấy hoá đơn điện tử, ngành Thuế cũng đang tích cực triển khai chương trình Hóa đơn may mắn. Theo đó, đến nay, 100% Cục Thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn với 4 kỳ quay thưởng và tiếp tục thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý II/2023 từ tháng 7/2023. Đã có 6.000 giải thưởng được trao với tổng số tiền là 14.130 triệu đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện đơn vị đã chính thức đưa vào vận hành, triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành hóa đơn điện tử, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.