Ngành Thuế tăng cường phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Thùy Linh

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế chủ động hơn nữa để kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu rủi ro cao, vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế rà soát, tổng hợp tình hình triển khai HĐĐT trên địa bàn.
Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế rà soát, tổng hợp tình hình triển khai HĐĐT trên địa bàn.

Tăng cường phối hợp liên ngành

Trong công tác quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng HĐĐT thời gian qua, Tổng cục Thuế ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt và bám sát tình hình quản lý HĐĐT trên địa bàn của các Cục Thuế và Chi cục Thuế; công tác tham mưu của các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế với nhiều giải pháp kịp thời và hiệu quả. Qua đó, góp phần giúp ngành Thuế xử lý các vụ việc nóng, phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng để kiểm soát tình trạng gian lận, vi phạm pháp luật trong sử dụng HĐĐT.

Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng HĐĐT hiện nay, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý thuế nói chung và quản lý HĐĐT nói riêng.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các Cục Thuế thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ phận, công chức có liên quan; chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong đơn vị và giữa các đơn vị với nhau. Tăng cường kiểm tra nội bộ ngành, tránh để xảy ra tình trạng công chức thuế nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người nộp thuế hoặc làm ngơ, tiếp tay, tham gia vào các hoạt động gian lận, vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn.

Thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế rà soát, tổng hợp tình hình triển khai HĐĐT trên địa bàn. Trên cơ sở thực tiễn quản lý, chủ động và thường xuyên báo cáo, tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương để phối hợp chỉ đạo kịp thời; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn trong quản lý thuế nói chung và quản lý HĐĐT nói riêng.

Riêng đối với công tác phối hợp với cơ quan điều tra, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế/Chi cục Thuế cần chủ động hơn nữa để kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu rủi ro cao, vi phạm pháp luật về hóa đơn. Chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận trong nội bộ cơ quan thuế các cấp, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

Một nhiệm vụ quan trọng khác cần được các Cục Thuế thực hiện đó là khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống gian lận hóa đơn tại cơ thuế các cấp để tăng cường chỉ đạo phối hợp và xử lý nhằm ngăn chặn tình quan trạng vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Đồng thời, xây dựng, giao chỉ tiêu và phân rõ trách nhiệm tới từng công chức, từng đội, từng phòng trong công tác rà soát, quản lý rủi ro về hóa đơn của doanh nghiệp trên địa bàn (phân tích rõ nội dung công việc, chỉ tiêu, trách nhiệm), đồng thời có sự kiểm tra, đôn đốc giám sát, đánh giá xếp loại.

Vận hành hiệu quả Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu HĐĐT

Đại diện Tổng cục Thuế cũng giao Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế phải chủ động rà soát toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác xác minh các chuỗi doanh nghiệp có liên quan để tham mưu Tổng cục chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng nguyên tắc quản lý rủi ro của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đơn vị gửi yêu cầu xác minh trước hết cần nâng cao trách nhiệm quản lý trực tiếp, phải đánh giá đúng mức độ rủi ro của doanh nghiệp do mình quản lý để thực hiện xác minh có trọng tâm, trọng điểm, tránh việc xác minh tràn lan vừa làm chậm quá trình giải quyết hồ sơ của người nộp thuế, vừa gây tốn kém nguồn lực của Ngành, vừa gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, ý kiến đề xuất, các kinh nghiệm trong quá  trình triển khai thực tiễn của các địa phương, Cục Thanh tra - Kiểm tra phải tổng hợp thành bộ tài liệu để phổ biến, chia sẻ cho các Cục Thuế tham khảo, áp dụng phù hợp với thực tế tại địa phương mình một cách hiệu quả.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng giao Ban Quản lý rủi ro chủ trì, Cục Công nghệ Thông tin và các Vụ/đơn vị liên quan phối hợp vận hành hiệu quả Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu HĐĐT từ ngày 24/4/2023 nhằm phân tích rủi ro trong quản lý và sử dụng HĐĐT, cung cấp công cụ, thông tin rủi ro trong sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các Cục Thuế, Chi cục Thuế triển khai hiệu quả công tác chống gian lận về HĐĐT.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Tổng cục ban hành Quy trình hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn được thực hiện tự động bằng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Bộ chỉ số tiêu chí ban hành theo Quyết định số 78/QĐ-TCT ngày 02/02/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để phân tích, đánh giá đưa ra danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro và quản lý sử dụng hóa đơn.