Ngày 01/3, KBNN sẽ gọi thầu 6.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Gia Hân

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, ngày 01/3 tới đây, sẽ tiến hành gọi thầu 6.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm.

Theo KBNN, ngày 01/03/2023 tới đây, KBNN sẽ tiến hành gọi thầu TPCP ở các kỳ hạn: 5 năm là 500 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm và 15 năm đều là 3.000 tỷ đồng. Như vậy, trong đợt này, KBNN sẽ gọi thầu 6.500 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn.

Thông báo về kết quả đấu thầu TPCP ở đợt gọi thầu gần nhất, ngày 22/2/2023, KBNN cho biết đã tiến hành gọi thầu tổng cộng 7.500 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (3.500 tỷ đồng) và 15 năm (3.500 tỷ đồng).

Kết quả tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu đạt 2.135 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ trúng thầu đạt gần 28,5%.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm trúng thầu 1.100 tỷ đồng và 15 năm trúng thầu 1.035 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng 5 điểm so với lãi suất trúng thầu gần nhất.

Ngoài ra, KBNN cho biết, không có phiên đấu thầu TPCP bảo lãnh nào được tổ chức.

 

Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới hết ngày 22/2/2023 đạt 69.427 tỷ đồng; tương ứng đạt gần 17,4% kế hoạch năm 2023 và 64,3% kế hoạch quý I/2023 đã công bố. Cụ thể, tổng giá trị phát hành của 5 năm đạt 750 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm đạt 200 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 35.432 tỷ đồng (đạt 78,7% kế hoạch quý I/2023) và 33.045 tỷ đồng (đạt 73,4% kế hoạch quý I/2023).