Huy động 32.832 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 1/2023

Gia Hân

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 31/1/2023, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 32.832 tỷ đồng, bằng 30,4% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỷ đồng) và 8,21% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng).

Điều hành ngân quỹ đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước.
Điều hành ngân quỹ đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước.

Cụ thể, kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 12,51 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,18 năm; lãi suất phát hành bình quân là 4,54%/năm.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong tháng đầu tiên của năm 2023, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tập trung điều hành ngân quỹ đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch (cả bằng VNĐ và ngoại tệ) khi nhu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, trả nợ nước ngoài… tăng cao trước và sau Tết nguyên đán.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước được Bộ Tài chính phê duyệt; quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ.