Ngày 15/2/2023, gọi thầu 8.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Gia Hân

Ngày 15/2/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành gọi thầu 8.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu TPCP đợt 15/2023, 16/2023, 17/2023.

Theo đó, ngày 15/02/2023 sẽ tổ chức phát hành trái phiếu ở kỳ hạn 5 năm là 500 tỷ đồng, 10 năm là 4.000 tỷ đồng và 15 năm là 4.000 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2023, KBNN đã công bố kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2023 là 400.000 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong đó, kế hoạch huy động cho quý I/2023 là 108.000 tỷ đồng.

Tổng hợp của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam cho thấy, tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay đạt 57.702 tỷ đồng, tương ứng đạt khoảng 14,40% kế hoạch năm 2023 và 53,4% kế hoạch quý I/2023; Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,47 năm; Lãi suất phát hành bình quân là 4,42%/năm.

Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 28.832 tỷ đồng, đạt 64,1% kế hoạch quý I/2023 và 28.670 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch quý I/2023.