Cục Thuế Hà Nội: Năm 2020, thu ngân sách đạt 102,1% dự toán


Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2020, công tác thu ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội không những về đích mà còn vượt dự toán được giao. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Cục Thuế Hà Nội quản lý đạt khoảng 265.890 tỷ đồng, bằng 102,1% dự toán pháp lệnh, tăng 5,9% so với thực hiện năm 2019.

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021
Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 tổ chức chiều ngày 5/01/2021, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, việc cơ quan Thuế Thành phố đạt kết quả thu vượt dự toán có ý nghĩa rất quan trọng vào kết quả chung của cả giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, cũng phản ánh các nguồn thu ngày càng được quản lý đầy đủ và chặt chẽ hơn theo Luật NSNN; chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách của Thành phố theo hướng tích cực, bền vững với tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN thành phố tăng từ mức 85,7% của giai đoạn 2011-2015 lên 91,4% bình quân giai đoạn 2016-2020”.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong năm 2020, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, hàng loạt lĩnh vực kinh tế trên địa bàn Thành phố như: vận chuyển hàng hóa, hành khách; dịch vụ y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch... bị ảnh hưởng lớn. 

Các doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh trên địa bàn phải thu hẹp quy mô hoặc tạm ngừng hoạt động. Trước bối cảnh đó, công tác triển khai nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Thuế Hà Nội đã gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thành uỷ, HĐND, UBND, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương, các sở, ngành trên địa bàn Thành phố nên tính đến 17 giờ ngày 31/12/2020, tổng thu NSNN do Cục Thuế quản lý đạt  265.890 tỷ đồng, bằng 102,1% dự toán, tăng 5,9% so với thực hiện năm 2019. Trên địa bàn có 30/30 quận, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán được giao.

Theo Cục trưởng Mai Sơn, kết quả trên có được trước hết là sự quan tâm chỉ đạo sát sao có định hướng cụ thể của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đối với công tác thu ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp; là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế. 

Bên cạnh đó, còn có sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, các sở ngành cùng cả hệ thống chính trị của địa phương trong công tác thu ngân sách, sự đoàn kết đồng lòng và nỗ lực triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý thuế đề ra ngay từ đầu năm.  

Cùng với kết quả thu ngân sách vượt dự toán, công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; công tác thanh, kiểm tra thuế; công tác cải cách hiện đại hóa quản lý thuế và công tác tổ chức bộ máy cũng đạt được kết quả khả quan.

Công tác quản lý nợ thuế được triển khai thực hiện đúng quy định, quy trình trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế để thực hiện các biện pháp quản lý nợ phù hợp. Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh, Cục Thuế đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ đối với người nộp thuế.

Với sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo thu ngân sách và thu hồi nợ đọng, năm 2020, đã thu hồi, xử lý khoảng 8.300 tỷ đồng tiền thuế nợ, khoanh nợ khoảng 7.200 tỷ đồng, số nợ thuế đạt dưới 5% trên tổng số thu NSNN.