Ngày 16/2, 3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM

PV.

3 triệu cổ phiếu vừa chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký giao dịch 30 tỷ đồng hôm 16/2.

Ngày 16/2/2017, HNX đã tổ chức Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện. Theo đó, 3 triệu cổ phiếu của CTCP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện (EMG) đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của HNX với tổng giá trị đăng ký giao dịch 30 tỷ đồng.

EMG trước đây là Công ty thiết bị phụ tùng cơ khí và Công cụ Nông nghiệp được thành lập từ năm 1974, trực thuộc Tổng Cục trang bị kỹ thuật. 

Năm 2005, EMG chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 5,7 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP nắm giữ 49,64% vốn cổ phần và 2 cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 10,54% vốn cổ phần.

Hoạt động kinh doanh chính của EMG là kinh doanh xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ vật tư, thiết bị, phụ tùng cơ điện xây dựng nông nghiệp, thủy lợi và công nghiệp thực phẩm. Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia các hoạt động sửa chữa, gia công cơ khí.

Qua quá trình hình thành và phát triển, sản phẩm của công ty ngày càng hoàn thiện, luôn đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành cung ứng cho khách hàng. EMG liên tục mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng cũng như sự thay đổi của thị trường, xứng đáng là một trong những công ty cung ứng thiết bị, vật tư đầu ngành cho ngành nông nghiệp, thủy lợi.

Kết quả kinh doanh năm 2014 – 2015

                                                                                    Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

% tăng giảm

Vốn CSH

55,2

56,9

3,02%

Doanh thu thuần

203,3

69,7

(65,71%)

Lợi nhuận sau thuế

11,4

8

(30,19%)

Tỷ lệ cổ tức (%)

16

15

-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015

Trong thời gian tới, EMG đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thiết bị phụ tùng nông nghiệp nhập khẩu, từng bước chiếm lĩnh thị trường miền Bắc và mở rộng vào miền Trung. 

Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung đầu tư các dự án bất động sản, công trình thủy điện có tính khả thi cao và dự án nhà máy cơ khí tại Hải Dương…

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của EMG năm 2016 - 2017:

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

98,5

105,5

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

12,1

12,3

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

12,37

11,68

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

12,2

12,32

Cổ tức (%)

15

15

                          Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016

Cũng trong ngày 16/2, hơn 8,4 triệu cổ phiếu của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (MCK: SBD) với tổng giá trị ĐKGD đạt hơn 84,8 tỷ đồng và hơn 2,7 triệu cổ phiếu của CTCP Cẩm Hà (MCK: CHC) với tổng giá trị đăng kí giao dịch đạt 27,2 tỷ đồng đã giao dịch trên UPCoM.