Ngày 19/6, Kho bạc Nhà nước huy động 4.900 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo bizlive.vn

(Tài chính) Ngày 19/06/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ), 3 năm (2.000 tỷ) và 5 năm (2.000 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.280 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,60-6,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 5,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/06/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.800 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,09-6,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.950 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,13%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/06/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.120 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,12-8,30%/năm. Kết quả, huy động được 1.950 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,18%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/06/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 110.534,4725 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.