Nhìn lại quá trình sáp nhập tổ chức, bộ máy của Cục Thuế Bắc Ninh

PV.

“Đến thời điểm này, công tác vận hành, quản lý thuế tại các Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế Bắc Ninh đã đi vào ổn định. Tại tất cả các trụ sở của Chi cục Thuế cũ, Cục Thuế Bắc Ninh vẫn bố trí một bộ phận thường trực với đủ chức năng hỗ trợ, giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện lợi nhất cho người nộp thuế…” – là khẳng định của ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh.

Cục Thuế Bắc Ninh là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện hợp nhất, sáp nhập các phòng, ban, Chi cục Thuế huyện, thị xã thành Chi cục Thuế khu vự
Cục Thuế Bắc Ninh là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện hợp nhất, sáp nhập các phòng, ban, Chi cục Thuế huyện, thị xã thành Chi cục Thuế khu vự

Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, Cục Thuế Bắc Ninh là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện hợp nhất, sáp nhập các phòng, ban, Chi cục Thuế huyện, thị xã thành Chi cục Thuế khu vực, qua đó, giúp ngành Thuế cả nước về đích trước 10 tháng so với quy định.

Việc hợp nhất các phòng, ban, Chi cục Thuế cấp huyện thành Chi cục Thuế khu vực đươc Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do vậy, ngay sau khi có chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy, Ban lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc xây dựng Đề án báo cáo Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt với mục tiêu giảm từ 8 Chi cục Thuế cấp huyện hiện có xuống còn 4 Chi cục Thuế khu vực; sắp xếp các phòng từ 13 phòng xuống còn 12 phòng.

Đồng thời, Cục cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thành lập Chi cục Thuế khu vực do đồng chí Cục trưởng là Trưởng ban; 03 Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác Đảng, đoàn thể, Tiểu ban triển khai công tác đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ và Tiểu ban công tác quản lý tài sản.

Để tạo tiền đề thuận lợi cho việc hợp nhất các Chi cục Thuế và thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong ngành, thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Chi bộ Chi cục Thuế trực thuộc các Huyện, Thị, Thành ủy về sinh hoạt tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, từ ngày 2/8/2019, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 8 tổ chức cơ sở đảng và 213 đảng viên ở các Chi bộ Thuế trực thuộc các Huyện, Thị, Thành ủy về sinh hoạt tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh.

Nhận thức được quá trình sắp xếp, hợp nhất sẽ có những xáo trộn nhất định, Cục Thuế Bắc Ninh đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức và người lao động, tuyên truyền, vận động, tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ cơ quan khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập. Vì vậy, 100% công chức và người lao động của các Chi cục Thuế đều yên tâm công tác, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ chung của ngành và có phương án khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, công tác chuyên môn quản lý thuế và phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng được ngành Thuế tỉnh triển khai đồng bộ và nhanh chóng, nhất là tiến hành tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, tin học, kết xuất, bảo quản dữ liệu cho các Chi cục Thuế sáp nhập. Các Chi cục Thuế cũng chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện rà soát hồ sơ quản lý thuế, công tác văn thư lưu trữ, xử lý các vướng mắc của người nộp thuế còn tồn tại và báo cáo về Ban chỉ đạo.

Trên cơ sở đề xuất của Cục Thuế Bắc Ninh, từ tháng 10/2019, Bộ Tài chính nhất trí hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài thành Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận có trụ sở đặt tại huyện Thuận Thành; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Tiên Du và Quế Võ thành Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ có trụ sở đặt tại huyện Tiên Du. Đến tháng 02/2020, hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn và huyện Yên Phong thành Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong có trụ sở đặt tại thị xã Từ Sơn.

Nhìn lại quá trình sáp nhập, sắp xếp tổ chức, bộ máy, ông Ngô Xuân Tòng - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết: Đến thời điểm này, công tác vận hành quản lý thuế tại các Chi cục Thuế khu vực cơ bản ổn định. Điểm mới của mô hình này là tại tất cả các trụ sở của Chi cục Thuế cũ, ngành Thuế vẫn bố trí một bộ phận thường trực với đủ chức năng (gọi tắt là bộ phận một cửa) gồm 6 - 8 cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ, kê khai, thu phí trước bạ… thực hiện tiếp đón, giải quyết và trả kết quả hồ sơ tại chỗ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế khi không phải tới trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực để giao dịch...

"Đối với công tác quản lý số thu trên địa bàn, Cục Thuế vẫn theo dõi chi tiết đến từng huyện, xã thuộc Chi cục Thuế khu vực, đảm bảo điều tiết ngân sách kịp thời, không ảnh hướng tới công tác quản lý thuế, kế toán nguồn thu ngân sách Nhà nước theo từng cấp điều tiết" - ông Tòng nhấn mạnh.

Cùng với đó, việc bố trí cán bộ phục vụ người dân và tổ chức cũng được ngành Thuế quan tâm theo hướng ưu tiên bố trí cán bộ thuế ở địa phương nào sắp xếp ở địa phương đó. Một số cán bộ phải chuyển về trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực làm việc, thì ưu tiên những cán bộ có nhà không cách quá xa trụ sở chính. Với cách làm phù hợp, nên cán bộ, công chức đã yên tâm công tác và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.