Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016


Ngày 7/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016.

Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá, trong 5 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Dự trữ ngoại tệ tăng khá; lãi suất cho vay có xu hướng giảm; tín dụng đối với nền kinh tế tăng; tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, vốn FDI cam kết và thực hiện đều tăng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả....
Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết tại đây: nghi_quyet_49-2016-nq-cp_BJDU.doc