VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đề xuất tính phí BOT dựa trên chi phí tiết kiệm được

VCCI cho rằng, phương pháp định giá tối đa này hiện rất bất cập. Nguồn: Internet

Đề xuất tính phí BOT dựa trên chi phí tiết kiệm được

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng phương pháp xác định giá tối đa sử dụng dịch vụ BOT hiện nay là rất bất cập và đề xuất một phương pháp tính mức giá tối đa mới.

Dự báo nhiều yếu tố thuận lợi cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng

Huy động nguồn lực tư nhân phát triển cơ sở hạ tầng: Thực trạng và giải pháp

Đầu tư công: Những vấn đề đặt ra cho năm 2018

Triển vọng lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020

Tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2018

Ngày 22/2, VCCI đã có góp ý vào dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý.

VCCI cho rằng, theo Thông tư 35 và dự thảo, việc xác định giá tối đa được áp dụng theo hai phương pháp toàn tuyến và theo chiều dài đường. Phương pháp định giá tối đa này hiện rất bất cập.

Cụ thể, phương pháp giá toàn tuyến (giá theo lượt) thường được áp dụng cho những dự án thu phí mở và hầm đường bộ. Cách tính giá này hoàn toàn không quan tâm đến chiều dài tuyến đường, chất lượng đường, tốc độ và thời gian lưu thông trước và sau khi có dự án đường bộ…

Còn phương pháp theo chiều dài đường (giá theo chặng) thường được áp dụng cho những dự án thu phí đóng. Mặc dù giá đã được xác định dựa vào chiều dài tuyến đường, nhưng các yếu tố về chất lượng đường, tốc độ và thời gian lưu thông… vẫn chưa được cân nhắc xem xét.

Cách định giá này dường như quá chung chung, có thể gây ra nhiều hệ quả xã hội bất cập, như có thể dẫn đến tình trạng một đoạn đường dài 30km cũng được thu phí bằng với một đoạn đường dài 100km.

VCCI cũng khẳng định hai phương pháp trên cũng không giải quyết được tình trạng thu phí quá cao của một số dự án cải tạo, tăng cường mặt đường. Trong trường hợp đường cũ vẫn còn tốt, đang được đi miễn phí, chủ đầu tư chỉ thực hiện việc cải tạo, tăng cường mặt đường mà vẫn được thu giá với mức tối đa là rất bất hợp lý. Nguyên nhân xuất phát từ việc căn cứ tính mức giá thu đã bỏ qua hoàn toàn các yếu tố về chất lượng giao thông trước khi có dự án.

Sau khi tham khảo kinh nghiệm quốc tế và tham vấn ý kiến của một số chuyên gia, VCCI đề xuất Cơ quan soạn thảo áp dụng phương pháp tính giá sử dụng đường bộ cho mỗi phương tiện giao thông dựa trên “chi phí vận tải tiết kiệm được” của phương tiện đó.

Cụ thể, giả sử chúng ta cần xây dựng một dự án giao thông đi từ A đến B và tiến hành thu phí. Đầu tiên, các bên liên quan sẽ phải tính toán chi phí vận tải trung bình của một phương tiện khi đi từ A đến B trên đường cũ, bao gồm chi phí khấu hao xe, chi phí nhiên liệu, chi phí thời gian đi lại…

Sau khi dự án giao thông được thực hiện, chi phí trung bình để phương tiện đó đi từ A đến B sẽ giảm xuống. Như vậy, nhờ dự án đường bộ đó, chủ phương tiện được lợi một khoản “chi phí vận tải tiết kiệm được”. Chủ đầu tư dự án được phép thu giá dịch vụ bằng một tỷ lệ nhất định trên khoản chi phí tiết kiệm được này, nhưng giá thu không bao giờ được phép vượt quá chi phí tiết kiệm được.

Ví dụ cụ thể: Giả sử chi phí trung bình để một xe tải cỡ 4 tấn - 10 tấn đi từ A đến B là 500.000 đồng. Sau khi xây dựng dự án đường bộ thì chi phí này giảm xuống chỉ còn 300.000 đồng. Như vậy, một phương tiện đi từ A đến B sẽ được hưởng lợi 200.000 đồng. Nhà nước đặt ra quy định mức giá thu tối đa không được vượt quá 50% chi phí tiết kiệm được. Như vậy, chủ đầu tư chỉ được phép thu ở mức giá tối đa là 100.000 đồng.

VCCI khẳng định phương pháp chi phí tiết kiệm được dự kiến sẽ mang lại một số lợi ích. Đồng thời, việc thay đổi sang phương pháp mới là khả thi và có cơ sở khoa học.

Nếu áp dụng phương pháp chi phí tiết kiệm được thì các số liệu đầu vào phải được thu thập một cách chính xác và khách quan. Quá trình này cần phải được công khai và có sự tham gia của nhiều bên, bao gồm chủ đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp tại địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp vận tải tại các địa phương có liên quan…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM