VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nội sẽ có thêm hơn 250 đơn vị tự chủ tài chính giai đoạn 2018-2020

Hà Nội phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh minh họa.

Hà Nội sẽ có thêm hơn 250 đơn vị tự chủ tài chính giai đoạn 2018-2020

Đây là một trong những mục tiêu được UBND TP. Hà Nội đặt ra tại Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 18/6/2018 về triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021.

Các giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Đại học vùng trước bối cảnh tự chủ: Giải pháp tồn tại và phát triển

Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Năm 2021: Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công

Một số vấn đề về quản lý tài chính tại các trường đại học công lập

Theo đó, giai đoạn 2018 - 2021, TP. Hà Nội phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 – 2015.

Phấn đấu trong giai đoạn 2018 - 2020 đạt 257 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư, chi thường xuyên và tự đảm bảo chi thường xuyên; trong đó, đợt  1 có 97 đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính (trong đó nâng tự chủ thêm 96 đơn vị). Đợt 2 có 61 đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính.

Các đơn vị sự nghiệp công lập nâng mức tự chủ tài chính sẽ được giao quyền tự chủ nhiều hơn như: Được quyết định số lượng người làm việc; được chủ động quyết định việc sử dụng nguồn tài chính, tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của đơn vị để nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động.

Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng nhà nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu; đồng thời gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động rà soát phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trường hợp đơn vị không có danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách và không đảm bảo nguồn thu để đáp ứng chi thường xuyên, thực hiện rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sắp xếp tổ chức lại, giải thể các đơn vị hoặc chuyển đổi các đơn vị sang đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp.

Đồng thời, các đơn vị có các phương án chủ động sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đảm bảo bộ máy tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học - công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, tăng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị…

Để thực hiện Kế hoạch hiệu quả, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các cấp, các ngành, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM