Khuôn khổ tham chiếu cho công bố thông tin môi trường và kinh tế tuần hoàn Xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp cung cấp báo cáo phát triển bền vững và lồng ghép các thông tin về môi trường, xã hội và quản trị vào báo cáo thường niên của doanh nghiệp. Do vậy, khuôn khổ tham chiếu cho công bố thông tin môi trường và kinh tế tuần hoàn là vấn đề được quan tâm.

Khuôn khổ tham chiếu cho công bố thông tin môi trường và kinh tế tuần hoàn

Xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp cung cấp báo cáo phát triển bền vững và lồng ghép các thông tin về môi trường, xã hội và quản trị vào báo cáo thường niên của doanh nghiệp. Do vậy, khuôn khổ tham chiếu cho công bố thông tin môi trường và kinh tế tuần hoàn là vấn đề được quan tâm.

Đề xuất hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Dự thảo đề xuất hướng dẫn việc hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động làm việc tại các DNNVV.
Tác động độ mở thương mại tới ổn định lạm phát tại các quốc gia châu Á

Tác động độ mở thương mại tới ổn định lạm phát tại các quốc gia châu Á

Khi độ mở thương mại có tác động tiêu cực đối với ổn định lạm phát của các quốc gia châu Á. Qua đó, nghiên cứu đề xuất hàm ý Chính phủ cần thực hiện các biện pháp quản lý giá để kiểm soát giá cả hàng hóa và dịch vụ trong nước. Điều này có thể bao gồm giám sát và kiểm soát giá cả, hạn chế tăng giá không hợp lý và tăng cường quản lý đầu tư.
Nỗ lực giảm phát thải ròng trong sản xuất lúa gạo

Nỗ lực giảm phát thải ròng trong sản xuất lúa gạo

Theo ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), lúa gạo là một trong những loại cây trồng chiếm tỷ trọng phát thải khí nhà kính tương đối cao trong ngành Nông nghiệp nhưng cũng có tiềm năng giảm phát thải cao nếu áp dụng các giải pháp sản xuất, thực hành tốt.
Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Bài viết này phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp thu thuế và chi ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Tác động của chỉ số cạnh tranh và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tác động của chỉ số cạnh tranh và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá tác động trực tiếp của chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ của PCI và FDI đến tăng trưởng kinh tế tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2020 bằng phương pháp hồi quy GMM hệ thống. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%, với kết quả PCI và FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế tại các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.