VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, đề xuất nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Doanh nghiệp FDI bơm vốn và làn sóng khởi nghiệp

Agribank: Ngân hàng chủ lực đầu tư vào “quê lúa“

Quán triệt quan điểm Đại hội XII về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao thấp hơn 0,5-1,5%/năm lãi suất thông thường

Đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp

Cụ thể, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện: Dự án có doanh thu tối thiểu 500 triệu đồng/ha/năm đối với trồng trọt và 1 tỷ đồng/ha/năm đối với nuôi trồng thủy hải sản; quy mô từ 3ha trở lên; tiêu chí Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ NN - PTNT quy định.

Doanh nghiệp được hỗ trợ cơ sở hạ tầng gồm: Giao thông, điện, nước, xử lý môi trường trong hàng rào dự án với mức hỗ trợ 500 triệu đồng/ha nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án. Doanh nghiệp có dự án sản xuất rau, hoa, quả an toàn được hỗ trợ chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, vật tư trang thiết bị với mức hỗ trợ 100.000 đồng/m2 nhà lưới, nhà kính, nhà màng.

Doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông điện, nước và xử lý môi trường. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được hỗ trợ 70% số kinh phí đào tạo nghề trong nước; hỗ trợ 50% số chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; 50% số kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM