Người lao động có được trực tiếp đóng bảo hiểm xã hội?

Theo baochinhphu.vn

Việc đăng ký đóng và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động trong doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động không trực tiếp đóng BHXH cho cơ quan BHXH.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Phạm Hồng Ký (TP. Hà Nội) ký hợp đồng từng năm một, từ tháng 9/2009 đến hết tháng 8/2015 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Cơ điện công trình - Hà Nội, hồ sơ BHXH được kê khai tại BHXH quận Long Biên, Hà Nội. Do doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH cho người lao động nên khi nghỉ việc, ông Ký muốn tự đóng BHXH để không bị gián đoạn nhưng BHXH quận không đồng ý, yêu cầu tất cả những người có tên trong doanh nghiệp phải đóng thì BHXH quận mới thu.

Ông Ký hỏi, tại sao doanh nghiệp không chịu đóng BHXH cho người lao động mà cơ quan chức năng không có cách nào để xử lý và khi người lao động chấp nhận tự đóng BHXH thì cơ quan BHXH lại không đồng ý.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21, Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH 2014, Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN, hàng tháng đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Trường hợp người sử dụng lao động không đóng hoặc đóng BHXH, không đúng thời gian quy định thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng BHXH bắt buộc. Như vậy, việc đăng ký đóng và đóng BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động không trực tiếp đóng BHXH cho cơ quan BHXH được.

Trường hợp người lao động nghỉ việc mà doanh nghiệp còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN thì người sử dụng lao động phải đóng đủ khoản tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và số tiền lãi của người lao động đó đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động để xác nhận thời gian đóng BHXH.

Vì vậy, đề nghị ông Ký liên hệ để Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuận Cơ điện công trình đóng trước số tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đến thời điểm nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi về BHXH của mình.