Đấu giá CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh:

Nhà đầu tư đặt mua gấp 7,8 lần khối lượng chào bán

PV.

Sáng ngày 12/7/2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh với 1,45 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 30.000 đồng/cổ phần.

Tổng khối lượng đăng ký mua đạt 11.358.700 cổ phần, cao gấp 7,8 lần so với với khối lượng cổ phần chào bán. Nguồn: hnx.vn
Tổng khối lượng đăng ký mua đạt 11.358.700 cổ phần, cao gấp 7,8 lần so với với khối lượng cổ phần chào bán. Nguồn: hnx.vn

Đây là phiên đấu giá có số lượng nhà đầu tư tham dự cao thứ 2 kể từ đầu năm 2017 tại HNX với 244 nhà đầu tư. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt 11.358.700 cổ phần, cao gấp 7,8 lần so với với khối lượng cổ phần chào bán.

Khối lượng đặt mua cao nhất là 1.450.000 cổ phần; giá đặt mua cao nhất là 65.000 đồng/cổ phần, cao hơn 116% so với giá khởi điểm.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 100% (1,45 triệu) số cổ phần đưa ra đấu giá cho 63 nhà đầu tư (trong đó có 2 nhà đầu tư tổ chức và 61 nhà đầu tư cá nhân) với giá đấu thành công bình quân là 50.245 đồng/cổ phần, cao hơn 67,5% so với giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 72,8 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng ngày 12/7/2017

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.450.000 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

11.358.700 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

244 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

11.358.700 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.450.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

200 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

65.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

30.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

65.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

45.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

50.245 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

63 NĐT

Tổ chức

2 NĐT

Cá nhân

61 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.450.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

72.855.300.000 đồng