Nhân rộng tinh thần hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Duy Lâm

Cam kết tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, nghĩa vụ thuế, góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bànlàtinh thần đang được nhân rộng của Cục Hải quan Quảng Ninh

Quảng Ninh cũng là một trong 5 tỉnh trên toàn quốc bắt đầu triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia từ ngày 6/5/2015 tại 3 cảng biển là Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia.
Quảng Ninh cũng là một trong 5 tỉnh trên toàn quốc bắt đầu triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia từ ngày 6/5/2015 tại 3 cảng biển là Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia.


Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hải quan và thủ tục về thuế là tinh thần đã được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh quán triệt thực hiện từ nhiều năm nay.Tinh thần này tiếp tục được triển khai quyết liệt trong năm 2016.

Theo đó, Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2016; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng.

Cùng với đó, Hải quan Quảng Ninh cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trên trong thời gian tới. Đơn vị đã rà soát, chuẩn bị các nội dung đề xuất và điều kiện cần thiết để phục vụ triển khai nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp là nội dung quan trọng được Hải quan Quảng Ninh đặc biệt chú ý.

Đơn vị thường xuyên tổ chức các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp cấp Chi cục và Cấp Cục. Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp trực tiếp, kịp thời mọi vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra, Hải quan Quảng Ninh luôn thực hiện đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; bảo đảm có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

Các hình thức đào tạo được thực hiện là tự tổ chức đào tạo tại chỗ và cử cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo do ngành tổ chức. Nhờ đó trình độ, năng lực, chất lượng đội ngũ công chức dần được nâng cao.

Tạo sự bình đẳng, thông thoáng

Hải quan Quảng Ninh cho biết, để tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS; đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan.

Hiện tại, tại Quảng Ninh có 2 địa điểm kiểm tra chuyên ngành được đặt tại Cảng Cái Lân và cửa khẩu Móng Cái; được triển khai và thực hiện từ đầu năm 2016.

Hải quan Quảng Ninh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành để triển khai hoạt động điểm kiểm tra chuyên ngành được hiệu quả.

Đồng thời, đơn vị cũng chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất với các Bộ ngành sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan; kiến nghị xây dựng nguyên tắc kiểm tra chuyên ngành đảm bảo đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; với mục đích giảm chi phí và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng là một trong 5 tỉnh trên toàn quốc bắt đầu triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia từ ngày 6/5/2015 tại 3 cảng biển là Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia.

Cơ chế này đã đơn giản hóa khai báo người và phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua cảng biển. Đơn vị thường xuyên hướng dẫn và xử lý vướng mắc phát sinh đối với các doanh nghiệp khai báo qua hệ thống; đáp ứng yêu cầu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Hải quan Quảng Ninh trong thời gian qua như một lời khẳng định, nhấn mạnh: Hải quan Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.