Nhật Bản dẫn đầu nguồn vốn FDI vào Việt Nam 6 tháng đầu năm

PV.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết, Nhật Bản là quốc gia có tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017.

Nhật Bản dẫn đầu nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Nguồn: internet
Nhật Bản dẫn đầu nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Nguồn: internet
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.
Trong đó, Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 5,08 tỷ USD, chiếm 26,45% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,95 tỷ USD, chiếm 25,79% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,48 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư.
Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 60 tỉnh thành phố, trong đó với dự án điện hơn 2,7 tỷ USD, Thanh Hoá là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 3,06 tỷ USD, chiếm 15.9% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký  là 2,85 tỷ USD, chiếm 14,83% tổng vốn đầu tư. Nam Định đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 2,19 tỷ USD chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đến ngày 20/06/2017, cả nước có 1.183 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 11,83 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Đồng thời, có 549 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,14 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2016 và 2.501 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 2,24 tỷ USD, tăng 97,6% so với cùng kỳ 2016.
Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 19,22  tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016.