Bình Thuận:

Nhiều doanh nghiệp quan tâm và tham gia chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa”

Lan Anh

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã đẩy mạnh triển khai Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng suất chất lượng tại Công ty TNHH May Thuận Tiến
Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng suất chất lượng tại Công ty TNHH May Thuận Tiến

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng cần phải có sự đổi mới về tư duy, tăng cường cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm thông qua việc xây dựng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng kết hợp với tuyên truyền, tổ chức đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” đến tới từng doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Điển hình như, Chi cục đã tổ chức 03 khóa đào tạo về năng suất chất lượng như: “Hướng dẫn cách thức áp dụng KPI – Chỉ số đo lường hiệu suất”, “Hướng dẫn cách thức áp dụng TPM – Duy trì năng suất toàn diện”, “Hướng dẫn cách thức áp dụng Lean – Phương pháp quản lý sản xuất tinh gọn” cho hơn 130 nhân viên của Công ty TNHH May Thuận Tiến và Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.

Qua các khóa đào tạo, nhân viên của 02 doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn các khái niệm về TPM, KPI, Lean; vai trò của TPM, KPI, Lean trong việc nâng cao năng suất chất lượng; biết cách áp dụng các kỹ thuật và công cụ học được vào thực tế. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Thực tiễn cho thấy, Công ty TNHH May Thuận Tiến và Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo là 02 doanh nghiệp điển hình của tỉnh Bình Thuận và luôn tiên phong trong nâng cao năng suất chất lượng. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như: QCVN 6-1:2010/BYT, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, SA 8000, Lean, 5S... vào trong sản xuất kinh doanh đã giúp 02 doanh nghiệp này nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến năng suất, giảm thiểu chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nhìn chung, sau hơn 3 năm triển khai, Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” đã giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Trong thực tế, các chương trình cải tiến năng suất, chất lượng giờ đây đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận cho biết, trong quý II/2020, nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Tỉnh đã đăng ký với Chi cục để được hỗ trợ đào tạo về cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và hiểu rõ hơn về các hệ thống quản lý như ISO 9001, TPM, HACCP và các công cụ cải tiến 5S, KPI,  Kaizen, Lean, Lean 6 Sigma…